Sprzeciw od nakazu zapłaty. EPU, postępowanie upominawcze, jak wnieść sprzeciw, wzór, formularz, opłata, skuteczny sprzeciw?

Sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty? Postępowanie Upominawcze, EPU, jak wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pobierz: Sprzeciw_od_nakazu_zaplaty_zarzuty_eliteo.doc

Sprzeciw od nakazu zapłaty. Wzór, Formularz, Opłata. Postępowanie Upominawcze, EPU, jak wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty? Dowiedz się więcej!

Poniżej formularz urzędowy potrzebny do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty:

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

SP

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

Data wpływu

(wypełnia sąd)

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem  * , to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę nie zacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.

Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić, w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku, gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składany sprzeciw lub zarzuty

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

2. Sygnatura akt

SĄD REJONOWY

W rubrykach 3.1.1.– 3.3.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji, mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.
3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)
3.1.1. Pozwany i jego adres3.2.1. Pozwany i jego adres
3.1.2. Pełnomocnik pozwanego3.2.2. Pełnomocnik pozwanego
3.1.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)3.2.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)
4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS)tak * / nie *
W rubrykach 5.1. – 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.
5.1. Strona powodowa5.2. Strona pozwana
6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego
– w całości *

– w części * (dokładnie określić część zaskarżoną)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Zarzuty i wnioski pozwanego

W postępowaniu uproszczonym zarzuty i wnioski nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

8. Żądanie zwrotu kosztów procesu
9. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

– fakty, które pozwany przyznaje,

– fakty, którym pozwany zaprzecza,

– fakty, z których wynika że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W postępowaniu uproszczonym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

10. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów nie dołączonych do pisma – wskazać gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – wskazać ich dokładne dane i adres).Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
10.1.1. Zgłaszany dowód10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.2.1. Zgłaszany dowód10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.3.1. Zgłaszany dowód10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.4.1. Zgłaszany dowód10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

tak * / nie *
12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)
1)     ………. odpisów sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników,

2)     pełnomocnictwo, *

3)     dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, *

4)

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis
14. Data
XXXXXXXXXXX

P O U C Z E N I E

(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.

(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

5) wywóz nieczystości,

6) dostarczanie energii cieplnej,

również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).

Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

Sprzeciw (zarzuty) należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.


Pobierz: Sprzeciw_od_nakazu_zaplaty_zarzuty_eliteo.doc

ŹRÓDŁO: eliteo.com.pl artykuł dotyczy sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Subskrybuj
Powiadom o
22 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Lanora

Kredyty chwilówki, pożyczki pozabankowe – codziennie znajdujemy dużo promocji firm,
które sprzedają nam błyskawiczny dostęp do gotówki Zanim postanowimy wziąć pożyczkę warto zbadać czy nie popadniemy na skutek
tego w kłopoty. Kredyty chwilówki, pożyczki oraz krddyty
są użyteczne oraz funkcjonalne, jednak pod warunkiem, iż bierzemy je mądrze.

Directus

Witam. Poszukuję pomocy w załatwieniu trudnego kredytu na spłatę komornika. Czy takie kredytu istnieją? Czy będziecie Państwo w stanie pomóc?

Alicja Róża

A co gdy dostałam nakaz z sądu rejonowego w Warszawie Praga Północ? Czy też można złożyć sprzeciw czy już wtedy pozamiatane i jest komornik?

Larry

Co to oznacza, że uchylono nakaz zapłaty? Pomagała mi ostatnio jedna ze znanych firm oddłużeniowych i dostałem informację z sądu o uchyleniu nakazu zapłaty. Czy to znaczy, że nie muszę płacić?

Jak działa sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU? Czy jeśli nic się nie zrobi to automatycznie jest komornik?

Jacek

Co napisać w takim sprzeciwie od nakazu zapłaty? dostałem nakaz zapłaty z sądu EPU, czyli sąd rejonowy w lublinie. Nie wiem w ogóle co moge zrobić. Czy ktoś miał taki przypadek? Czy już czekać na komornika?

Ryszard

A co jeśli spłaciłem dług a dostałem nakaz zapłaty z kruka?

Bikuś

W dniu 23.03 otrzymałem nakaz zapłaty z banku pko na kwotę prawie 50 tys. zł czy jeszcze moge coś zrobić czy już komornik mnie odwiedzi bardzo błagam o pomoc. Nie wiem co robić nie śpię po nocach.

TangoCash

Witam, właśnie mam problem z nakazem zapłaty, czy potrzebuję napisać coś w uzasadnienie? jeśli tak to co? Jak to wysłać i do kogo?

Jeśli posiadacie Państwo problem z nakazem zapłaty, otrzymaliście pismo z sądu i nie wiecie co możecie Państwo zrobić – zapraszamy do naszego Poradnika dla Zadłużonych na stronie http://www.eliteo.com.pl

OLen

Witam, w jaki sposób odwołać się od nakazu zapłaty? Proszę o pomoc dzisiaj odebrałem pismo z sądu.

PayD

Dostałem sądowy nakaz zapłaty z assa, czy jesteście w stanie mi pomóc? Kwota do zapłaty ponda 2 000 a trochę pożyczki spłaciłem czy coś da się zrobić?

Noa

Dostałem pismo z sądu o tym, że musze spłacić kredyt w banku w całości jednorazowo, a nie stać mnie. Posiadam udokumentowany wysoki dochód oraz stała prace na czas nieokreślony. Proszę o kontakt.

Leon

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym tzw. EPU? Proszę o bezpłatna pomoc.

Dostałem nakaz zapłaty z EPU w Lublinie za kredyt którego nigdy nie brałem!! Czy to nie jest skur[usunięto wulg.]0.!!!

Dobrze a co zrobić jak dostałem nakaz zapłaty z EPU sąd elektroniczny w Lublinie – a nigdy nie miałem długu w firmie kruk? Czy oni mogą tak zrobić i wystąpić w imieniu innej firmy?

Lelak

Ile płaci się za złożenie odpowiedzi do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Olek

Co mam zrobić jeśli nakaz jest na 876 zł czy mam zgłaszać sprzeciw jeśli moge na chwilę obecną ten dług spłacić w całości?

Albert

Ile mam czasu na złożenie takiego sprzeciwu do EPU? Czy mam go wysłać tez do firmy pozyczkowej aasa?

Venezia

Mam nakaz zapłaty z GetBack czy mam coś robić skoro spółka jest praktycznie niewypłacalna? Czy mam składać odpowiedź do sądu?

22
0
⭐⭐⭐⭐⭐ Klient dodał opinię 1 dzień temu. Zadaj pytanie.x
Kredyty | Oddłużanie | Pożyczki pod zastaw nieruchomości
Scroll to Top
Oceń! ⭐⭐⭐⭐⭐
★Conectum Finanse - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
◦Ocena: 4.8/5 z 9446 Opinii o Conectum, Oddłużaniu, kredytach i pożyczkach