Czy da się unieważnić chwilówkę - odstąpienie i wypowiedzenie?

Jak unieważnić chwilówkę – kiedy odstąpić od umowy?

Warto zaznaczyć, że unieważnienie lub wypowiedzenie umowy chwilówki a odstąpienie od niej to różne pojęcia. Odstąpienie od umowy pozwala pożyczkobiorcy na zwrot pożyczonej kwoty oraz odsetek, jeśli takie zostały naliczone. Wypowiedzenie umowy chwilówki natomiast, oznacza, że zobowiązanie jest postawione w stan natychmiastowej wymagalności, pożyczkobiorca musi zwrócić pożyczkę z należnymi kosztami.

Przepisy dotyczące „unieważniania umowy” chwilówki

W Polsce unieważnienie umowy chwilówki jest uregulowane przepisami prawa konsumenckiego. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny (Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim nakłada na banki i firmy pożyczkowe obowiązek przyjęcia wniosku konsumenta dotyczącego odstąpienia od umowy kredytu lub umowy pożyczki).

To tzw. okres odstąpienia, który daje konsumentowi prawo do unieważnienia umowy chwilówki bez żadnych konsekwencji finansowych.Czy można unieważnić chwilówkę w określonym czasie po jej podpisaniu?

Tak, można unieważnić umowę chwilówki w określonym czasie po jej podpisaniu, a dokładnie w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Ten termin jest ściśle określony w prawie i nie można go wydłużyć. Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy, informując o tym pożyczkodawcę w formie pisemnej lub na trwałym nośniku. Jeśli oświadczenie zostanie złożone w terminie, umowa jest nieważna i pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pożyczką, poza odsetkami za korzystanie z kapitału przez określony czas.

Bank czy firma pożyczkowa muszą poinformować klienta o tym, że ma on prawo do odstąpienia od umowy, i dołączyć do niej wzór odstąpienia.

Może Cię zainteresować: Oddłużanie chwilówek – jak zacząć i skutecznie skończyć?

Jakie są kroki do unieważnienia umowy chwilówki?

Kroki do unieważnienia umowy chwilówki są proste i przewidziane przepisami prawa konsumenckiego. Pożyczkobiorca musi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić na piśmie, wysyłając list do pożyczkodawcy, lub na trwałym nośniku, np. za pomocą e-maila. Istotne jest, aby oświadczenie zostało złożone przed upływem terminu 14-dniowego. Jeśli oświadczenie zostanie złożone w terminie, umowa jest nieważna od samego początku, a pożyczkobiorca nie musi spłacać pożyczonej kwoty.

 1. Sprawdź termin odstąpienia: Upewnij się, że od zawarcia umowy chwilówki minęło maksymalnie 14 dni. Jest to okres, w którym masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Przygotuj oświadczenie: Sporządź oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z wzoru podanego w ustawie o prawach konsumenta, ale możesz też napisać własne oświadczenie. W oświadczeniu podaj swoje imię i nazwisko, adres, datę zawarcia umowy oraz zamiar odstąpienia od niej.
 3. Złożenie oświadczenia: Oświadczenie musisz dostarczyć do pożyczkodawcy. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub na trwałym nośniku, np. za pomocą e-maila. W razie potrzeby zachowaj dowód nadania lub potwierdzenia odbioru oświadczenia.
 4. Unikać dodatkowych kosztów: Upewnij się, że odstąpienie od umowy nastąpiło w terminie 14 dni. W przeciwnym razie, pożyczkodawca może żądać od Ciebie dodatkowych kosztów związanych z pożyczką.
 5. Zwrot pożyczonej kwoty: Jeśli już otrzymałeś pożyczone środki, masz obowiązek je zwrócić po odstąpieniu od umowy. Powinieneś to zrobić możliwie szybko, korzystając z danych podanych przez pożyczkodawcę.
 6. Unikaj opłat: W razie unieważnienia umowy, pożyczkodawca nie może żądać od Ciebie żadnych opłat z tytułu pożyczki. Sprawdź, czy nie zostały naliczone jakieś dodatkowe koszty, i w razie potrzeby upomnij pożyczkodawcę o ich zwrot.
 7. Potwierdzenie unieważnienia: Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pożyczkodawca powinien potwierdzić jej unieważnienie w formie pisemnej lub na trwałym nośniku. Upewnij się, że otrzymasz takie potwierdzenie dla Twojego bezpieczeństwa.
 8. Monitoruj swoje konto: Sprawdzaj regularnie swoje konto bankowe i potwierdź, że pożyczkodawca zwrócił Ci wszelkie naliczone opłaty, a Ty dokładnie spłaciłeś całą pożyczkę.
 9. Zachowaj dokumentację: Zachowaj wszelką dokumentację związana z unieważnieniem umowy i spłatą pożyczki. W razie jakichkolwiek problemów lub sporów, będą one stanowiły ważne dowody.
 10. Konsultacja z prawnikiem: Jeśli masz wątpliwości lub napotykasz trudności w procesie unieważniania chwilówki, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie konsumenckim. Pomoże Ci on zrozumieć przepisy i wskazać właściwe kroki do podjęcia.

Czy jest różnica między wypowiedzeniem umowy a odstąpieniem od umowy chwilówki?

Tak, istnieje różnica między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy chwilówki. Odstąpienie od umowy to czynność, w wyniku której pożyczkobiorca rezygnuje z pożyczki i zwraca pożyczone środki. Odstąpienie od umowy może mieć miejsce w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Wypowiedzenie umowy chwilówki oznacza, że umowa jest postawiona w stan natychmiastowej wymagalności, co oznacza, że pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłacania pożyczonej kwoty wraz z kosztami pożyczki.

Czy da się unieważnić chwilówkę - odstąpienie i wypowiedzenie?

Jakie są konsekwencje unieważnienia chwilówki dla pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy?

Unieważnienie umowy chwilówki ma różne konsekwencje dla pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.

Odstąpienie od umowy o kredyt jest skuteczne także względem umów o usługi dodatkowe związane z umową kredytową, np. prowadzeniem rachunku bankowego do dokonywania wpłat, umowy ubezpieczenia. Jeśli pieniądze pochodzące z kredytu przeznaczasz na zakup towaru, także możesz odstąpić od umowy kredytowej.

Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, za wyjątkiem odsetek za okres dysponowania wypłaconym kapitałem. Jeśli kredytodawca wypłacił ci już kwotę kredytu, za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu nalicza odsetki. Korzystając z prawa do odstąpienia, musisz w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia, zwrócić wypłacony kapitał wraz z odsetkami. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania instytucji finansowej udostępnionego kredytu wraz z odsetkami.

Klient nie powinien nic płacić za odstąpienie od umowy kredytowej. Banki i firmy pożyczkowe, nie mają żadnych uprawnień do naliczenia z tego tytułu jakiejkolwiek kary czy dodatkowej prowizji. Co więcej, bank lub firma pożyczkowa, zobowiązana jest zwrócić poniesione przez klienta koszty związane z zawarciem umowy. Wszystko przez to, że zgodnie z przepisami taka umowa uznawana jest po prostu za niezawartą.

Czy istnieją sytuacje, w których unieważnienie chwilówki jest niemożliwe?

Tak, istnieją sytuacje, w których unieważnienie chwilówki jest niemożliwe. Przede wszystkim, aby unieważnić umowę, pożyczkobiorca musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jeśli termin ten minie, pożyczkobiorca traci prawo do unieważnienia umowy. Ponadto, unieważnienie umowy jest niemożliwe, jeśli pożyczkobiorca wyraźnie wyraził zgodę na zawarcie umowy i podpisał ją świadomie. Unieważnienie umowy jest również niemożliwe, jeśli pożyczkobiorca skorzystał już z pożyczonej kwoty.

Czy potrzebuję pomocy prawnika do unieważnienia umowy chwilówki?

W większości przypadków unieważnienie umowy chwilówki można zrealizować bez pomocy prawnika. Przepisy prawne są jasne i określają procedurę odstąpienia od umowy. Wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jednak w przypadku wątpliwości lub skomplikowanych sytuacji, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w zrozumieniu przepisów i wskazaniu właściwych kroków do unieważnienia umowy.

Czy unieważnienie chwilówki może wpłynąć na moją historię kredytową?

Unieważnienie umowy chwilówki nie wpływa na historię kredytową pożyczkobiorcy, ponieważ umowa jest nieważna od początku. Brak spłaty chwilówki w określonym czasie od jej zawarcia nie będzie miało negatywnego wpływu na zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Wynika to z faktu, że umowa jest traktowana jako nieważna i nie ma znaczenia w kontekście historii kredytowej.

Jakie dokumenty i dowody mogą być potrzebne do unieważnienia chwilówki?

Aby unieważnić umowę chwilówki, pożyczkobiorca musi posiadać dokumenty potwierdzające zawarcie umowy oraz dowód złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W zależności od sposobu przekazania oświadczenia, może to być na przykład koperta z datą stempla pocztowego lub potwierdzenie odbioru e-maila. Istotne jest zachowanie dowodów na złożenie oświadczenia, aby w razie potrzeby móc potwierdzić, że oświadczenie zostało złożone w terminie.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat unieważniania umowy chwilówki?

Więcej informacji na temat unieważniania umowy chwilówki można znaleźć w ustawie o prawach konsumenta oraz na stronach internetowych rządowych instytucji zajmujących się prawami konsumentów. Tam znajdziemy dokładne wyjaśnienia przepisów i procedur, które obowiązują w Polsce w kontekście odstąpienia od umowy chwilówki.

„Unieważnienie”, czyli jak skutecznie odstąpić od umowy pożyczki?

„Unieważnienie” umowy chwilówki w Polsce jest uregulowane przepisami prawa konsumenckiego. Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Unieważnienie umowy chwilówki oznacza, że umowa jest nieważna od samego początku i pożyczkobiorca nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych. Procedura unieważnienia umowy jest prosta i można ją zrealizować bez pomocy prawnika. Wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub zapoznać się z dodatkowymi informacjami dostępnymi w ustawie o prawach konsumenta oraz na stronach rządowych instytucji zajmujących się prawami konsumentów.

Często wyszukiwane:

Chwilówki Conectum Conectum Oddluzanie CONECTUM Opinie Jak wyjść z długów Konsolidacja Chwilówek Kredyt hipoteczny kredyt oddłużeniowy kredyty Oddłużanie Oddłużanie chwilówek Pożyczki bez BIK Pożyczki Dla Zadłużonych sprzeciw od nakazu zapłaty Wibor

Polecane wpisy:

Chcesz skorzystać z oddłużania?

Czujesz się przytłoczony falą długów i nie wiesz, jak sobie poradzić? Nie martw się! Nasza firma specjalizuje się w pomocy osobom, które chcą uwolnić się od ciężaru zadłużenia.

Nasi doświadczeni doradcy finansowi i prawni są gotowi wziąć Twoje sprawy we własne ręce. Wypracujemy dla Ciebie spersonalizowany plan rozwiązania długów, który pozwoli Ci odzyskać kontrolę nad finansami. Dzięki nam unikniesz egzekucji komorniczej, niezasadnych długów i niepotrzebnych stresów.

Zapewniamy Ci pełne wsparcie na każdym etapie procesu oddłużania, a także dbamy o Twoją prywatność i dyskrecję. Nasz zespół jest tu po to, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiązać wszystkie wątpliwości.

Nie czekaj dłużej! Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij odzyskiwać swoją finansową wolność. Oddłużenie może być prostsze, niż myślisz – zaufaj ekspertom i wyjdź na prostą z naszą pomocą!

lub,

odwiedź Poradniki Conectum

Firma Conectum to zaufany partner w dziedzinie usług finansowych i oddłużania. Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu problemów finansowych, to właśnie tu znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Dlaczego warto skorzystać z usług Conectum? Oto kilka powodów:

 1. Doświadczenie i wiedza: Zespół Conectum składa się z ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie finansów, zarządzania długiem oraz prawa. Dzięki temu możesz być pewien, że otrzymasz najwyższy poziom wsparcia i fachowej porady.
 2. Spersonalizowane podejście: Każdy klient jest traktowany indywidualnie, ponieważ Conectum doskonale zdaje sobie sprawę, że każda sytuacja jest inna. Doradcy firmy dopasowują rozwiązania do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.
 3. Rzetelność i zaufanie: Firma cieszy się dobrą reputacją i zaufaniem klientów. Dbałość o klienta oraz etyczne podejście do pracy sprawiają, że warto skorzystać z usług Conectum.
 4. Szeroki zakres usług: Conectum oferuje kompleksową pomoc w obszarze oddłużania, restrukturyzacji długów, negocjacji z wierzycielami, a także usług finansowych. Niezależnie od Twoich potrzeb, z pewnością znajdziesz rozwiązanie dla swojej sytuacji.
 5. Wyjście z długów: Conectum pomoże Ci znaleźć drogę wyjścia z zadłużenia, zapewniając wsparcie na każdym etapie tego procesu. Nasze rozwiązania są skuteczne i ukierunkowane na odzyskanie stabilności finansowej.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
⭐⭐⭐⭐⭐ Klient dodał opinię 1 dzień temu. Zadaj pytanie.x
Kredyty | Oddłużanie | Pożyczki pod zastaw nieruchomości
Scroll to Top
Oceń! ⭐⭐⭐⭐⭐
★Conectum Finanse - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
◦Ocena: 4.8/5 z 9446 Opinii o Conectum, Oddłużaniu, kredytach i pożyczkach