Jak umorzyć wszystkie długi?

Jak umorzyć wszystkie długi i skutecznie się oddłużyć?

Jak umorzyć wszystkie długi u komornika, windykacji, banku, chwilówki i skutecznie się oddłużyć? Podstawowy cel instytucji umorzenia długów niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym leży w umożliwieniu dłużnikowi powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, Umorzenie zobowiązań upadłego jest dopuszczalne tylko w stosunku do osoby fizycznej, w postanowieniu o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego. Żeby umorzyć …

Jak umorzyć wszystkie długi i skutecznie się oddłużyć? Read More »