Oszczędzanie

Oddłużanie Warszawa | Conectum Finanse | Actius Finanse | Kredyt we Frankach

Duży przypływ gotówki: spłacić dług czy oszczędzać? Pytanie #1

Duży przypływ gotówki: spłacić jednorazowo większość długu czy oszczędzać?


Pytanie od Czytelnika #1 [grudzień 2019] 

Dzień dobry, posiadam ok. 45 tys. zł zadłużenia (kwoty pozostałej do spłaty – płace terminowo) z tytułu kredytu gotówkowego zawartego w PKO BP jeszcze w momencie pierwszej pracy. W 2015 roku zarabiałem 2,4 tys. zł na rękę i nie mogłem realizować spłaty w odpowiedniej kwocie.

Dzięki zmianie pracy od kwietnia 2018 r. dostanę tzw. bonus za podpisanie umowy na wyłączność na okres 5 lat w wysokości 31 tys. zł. Jestem programistą aplikacji. Moje wynagrodzenie rocznie wynosić będzie ok. 100 tys. zł netto.

Pojawia mi się zatem pytanie czy warto spłacić tym bonusem większą część zadłużenia czy zainwestować te środki w rozwój i nadal spłacać ratalnie kredyt zgodnie z harmonogramem spłat. A może jakieś formy oszczędzania?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Łukasz, Gdańsk.


Odpowiedź Conectum.

Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy za pytanie od Pana oraz opis sytuacji. Generalnie zauważamy tutaj kilka aspektów, które należałoby poruszyć przed podjęciem jakiegokolwiek działania w zakresie jednorazowej częściowej spłaty zadłużenia.

Zaznaczmy na wstępie, że zgodnie z orzecznictwem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, część prowizji oraz odsetek jeżeli prowizja była pobierana z góry za cały okres kredytowania, zostanie Panu zwrócona.

Przechodząc do meritum warto dokładnie zapoznać się z tzw. wynagrodzeniem bonus na start, za podpisanie tzw. „lojalki”. W Polsce jednak nadal rzadko takie wynagrodzenie jest praktykowane, zatem każde umowy są przygotowywane indywidualnie w przypadku każdego pracodawcy. Premia za podpisanie takiej umowy na pewno obarczona jest  dodatkowymi obostrzeniami. Co stanie się w przypadku gdy zerwiesz umowę wcześniej, ile będzie Pan musiał zwrócić?

Pamiętajmy, że wynagrodzenie jest obarczone dodatkowym podatkiem, zatem ta kwota zostanie również opodatkowana, zmniejszając tym samym swoją wartość.

1.  Jeśli posiada Pan inne zobowiązania w tym odnawialne, np. karty kredytowe, limity w koncie, polecamy spłacać takie zobowiązania jako pierwsze i zamykać te zobowiązania.

2. Drugim produktem finansowym, który wart jest spłacenia w całości są pożyczki obarczane dużym ubezpieczeniem. Ze względu na zwrot takiego ubezpieczenia w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania.

3. Na sam koniec zostawilibyśmy zobowiązania kredytowe bankowe, które najczęściej mają najniższe koszty.

Podsumowanie.

Gorącym tematem inwestycyjnym są zawsze nieruchomości, biznesy oraz indywidualne konta emerytalne. Odradzamy jednak kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Krótko o IKE i IKZE. To pod wieloma względami unikalne formy oszczędzania. Przede wszystkim dają możliwość zwolnienia zgromadzonej kwoty z  podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Posiadacz IKZE może również odjąć 32%, 19% lub 18% odłożonej kwoty (w zależności od progu podatkowego) od podstawy opodatkowania. Oszczędności tak zgromadzone mogą być przekazywane wybranym osobom albo dziedziczone bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Jeśli chodzi o inwestowanie czy oszczędzanie środków oczywiście zawsze leży to w dobrym tonie. Jaki rodzaj inwestycji czy oszczędności zależeć będzie od Pana 😉 My polecamy inwestycje.

#inwestycje #oszczędzanie #spłatadługu 
Oddłużanie Warszawa | Conectum Finanse | Actius Finanse | Kredyt we Frankach
Masz pytania? Napisz do nas: admin@conectumfinanse.pl
Zadzwoń: +48 731 306 481
PPK 2023 program

PPK 2023 – zostać czy uciekać? Program emerytalny.

Inwestowanie w PPK może być dobrym sposobem na oszczędzanie na przyszłą emeryturę oraz korzyści podatkowe. Jednocześnie, decyzja o zainwestowaniu w PPK powinna być dokładnie przemyślana i oparta na osobistej sytuacji finansowej i planach na przyszłość.

Przykład oszczędności w PPK

ElementWartość
Wkład pracownika (10% wynagrodzenia brutto)500 zł/mies.
Wkład pracodawcy (3,5% wynagrodzenia brutto)175 zł/mies.
Dopłata rządu (240 zł rocznie)20 zł/mies.
Całkowity miesięczny wkład695 zł/mies.
Całkowity roczny wkład8340 zł/rok
Oszczędności po 30 latach (przy 5% rocznym wzroście)446 000 zł

Przykład oszczędzania w PPK – czy warto inwestować?

Jeśli szukasz sposobu na oszczędzanie, Powszechne Programy Emerytalne (PPK) mogą być odpowiedzią na Twoje potrzeby. Ale czy warto zainwestować swoje pieniądze w ten program? W tym artykule omówimy przykład oszczędzania w PPK i wyjaśnimy, dlaczego jest to opłacalna opcja.

Jak działa PPK?

PPK to program emerytalny wprowadzony przez rząd Polski w 2019 roku. Jego celem jest zapewnienie dodatkowych środków na emeryturę dla pracowników. Program jest dobrowolny dla pracowników, ale obowiązkowy dla pracodawców. Każdy pracownik może zainwestować w PPK część swojej pensji, a pracodawca dokłada do niej dodatkowe środki.

Wymagania wobec pracodawcy i pracownika

WymaganiePracodawcaPracownik
Wprowadzenie programu PPKTak
Wpłacenie wkładu pracodawcyTak
Wpłacenie wkładu własnegoTak
Wybór funduszu inwestycyjnegoTakTak
Udzielanie informacji o programieTakTak
Wypłacanie środkówTak

Oszczędzanie w PPK – jak to działa?

Przykład oszczędzania w PPK może wyglądać następująco: pracownik z pensją w wysokości 4000 złotych miesięcznie zdecydował się inwestować 2% swojej pensji w PPK. Jego pracodawca dołożył 1,5% swojej pensji do programu. W ciągu roku pracownik zainwestował w PPK 960 złotych, a jego pracodawca dołożył kolejne 720 złotych.

Zalety i wady inwestowania w PPK

ZaletyWady
Możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturęBrak możliwości wypłaty środków przed emeryturą
Korzyści podatkowe (ulga do 2800 zł rocznie)Koszty zarządzania
Dodatkowe wkłady pracodawcy i dopłaty rząduWpłaty nie są łatwo dostępne
Długoterminowe inwestowanieRyzyko związane z inwestycjami na rynku kapitałowym
Ochrona przed inflacją
Możliwość wyboru funduszu inwestycyjnego

Dlaczego warto inwestować w PPK?

Przede wszystkim, inwestowanie w PPK to sposób na oszczędzanie na emeryturę. W przyszłości, gdy pracownik przejdzie na emeryturę, będzie miał dostęp do oszczędności zgromadzonych w ramach programu. Ponadto, PPK oferuje szereg korzyści podatkowych. Wpłaty na PPK są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także z podatku od spadków i darowizn.

Oprócz tego, PPK oferuje też dodatkowe korzyści w postaci wkładów pracodawcy i rządowych dopłat. Pracodawca może dołożyć do PPK do 4% pensji pracownika, co zwiększa wysokość oszczędności w programie. Rząd natomiast oferuje jednorazową dopłatę do PPK w wysokości 250 złotych.

Czy warto inwestować w PPK?

Przykład oszczędzania w PPK pokazuje, że inwestowanie w ten program może być opłacalne dla pracowników. Oszczędzanie w PPK to sposób na zabezpieczenie przyszłej emerytury oraz korzyści podatkowe. Ponadto, program oferuje możliwość korzystania z dodatkowych wkładów pracodawcy i rządowych dopłat.

Oczywiście, jak w każdej inwestycji, istnieją pewne ryzyka. Warto więc dokładnie przemyśleć swoją decyzję przed zainwestowaniem w PPK. Należy pamiętać, że oszczędzanie w programie jest długoterminowe, a środki zgromadzone w ramach PPK nie są łatwo dostępne. Dlatego warto przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w PPK, dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową oraz cel, na który chcemy przeznaczyć zgromadzone w programie środki.

Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – jakie obowiązki ma pracodawca?

W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele nowych regulacji dotyczących PPK. Wprowadzenie tego systemu to ważny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości pracowników. Jednakże, wprowadzenie PPK wymaga od pracodawców spełnienia określonych obowiązków, o których warto wiedzieć przed rozpoczęciem procesu wdrażania systemu.

 1. Zgłoszenie PPK do ZUS

Pracodawca jest zobowiązany zgłosić do ZUS, że w jego firmie wprowadzono system PPK. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, grożą sankcje finansowe.

 1. Wybór instytucji finansowej

Pracodawca musi wybrać instytucję finansową, która zarządzać będzie środkami zgromadzonymi na rachunkach pracowników w ramach PPK. Ważne, aby wybór był odpowiedzialny i dokładnie przemyślany, ponieważ jest to decyzja, która wpłynie na finanse pracowników.

 1. Wybór grupy pracowników objętych PPK

Pracodawca musi wyznaczyć grupę pracowników objętych PPK, jednakże wykluczone są osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, jak również osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny.

 1. Informacja dla pracowników

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania swoich pracowników o wprowadzeniu systemu PPK, a także o wszelkich zmianach w tym zakresie. Warto przygotować szczegółowe materiały informacyjne, aby pracownicy mieli jasny i przejrzysty obraz na temat PPK.

 1. Utworzenie konta PPK dla pracowników

Pracodawca musi utworzyć konto PPK dla każdego pracownika objętego systemem. Na tym koncie będą gromadzone środki zgromadzone w ramach PPK.

Podsumowując, wprowadzenie PPK to ważny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości pracowników. Jednakże, aby wdrożenie tego systemu było skuteczne, pracodawcy muszą spełnić określone obowiązki, o których warto pamiętać przed rozpoczęciem procesu wdrażania PPK.

Czy jednak PPK są rzeczywiście opłacalne dla pracowników?

Z jednej strony, Pracownicze Plany Kapitałowe pozwalają na regularne oszczędzanie środków, co w przyszłości może przyczynić się do zabezpieczenia emerytalnego pracowników. W ramach systemu pracownicy otrzymują również korzyści podatkowe – wpłaty na PPK są bowiem zwolnione z podatku dochodowego.

Z drugiej strony, wprowadzenie PPK wiąże się dla pracodawców z określonymi obowiązkami, takimi jak wybór instytucji finansowej zarządzającej środkami zgromadzonymi na kontach pracowników czy regularne przekazywanie składek na konta PPK. Ponadto, nie wszyscy pracownicy są objęci systemem – wyłączeni z PPK są między innymi pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło oraz osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.

Warto również zwrócić uwagę na to, że Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowy, który wymaga regularnych wpłat i cierpliwości. Pracownicy muszą być świadomi, że oszczędzanie na PPK to inwestycja na przyszłość, która może przynieść korzyści dopiero po wielu latach.

Podsumowując, wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości pracowników. Jednakże, decyzja o wprowadzeniu PPK powinna być dokładnie przemyślana i oparta na indywidualnych potrzebach i sytuacji finansowej pracowników oraz firmy. Warto również pamiętać o określonych obowiązkach związanych z wprowadzeniem systemu oraz o tym, że korzyści z PPK to inwestycja na przyszłość, wymagająca regularnych wpłat i cierpliwości.

Podsumowanie

Przykład oszczędzania w PPK pokazuje, że program ten może być dobrym sposobem na oszczędzanie na emeryturę oraz korzyści podatkowe. Inwestowanie w PPK daje także możliwość korzystania z dodatkowych wkładów pracodawcy i rządowych dopłat. Jednocześnie, przed zainwestowaniem w program warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i ocenić, czy inwestycja ta jest dla nas opłacalna.

PPK – częste pytania i odpowiedzi:

 1. Czym jest program PPK?

  Program PPK to program emerytalny, który ma na celu zachęcenie pracowników do regularnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. W ramach programu pracodawca musi wpłacać dodatkowe środki na prywatne konto pracownika, który również ma możliwość dobrowolnego oszczędzania.
 2. Jakie korzyści oferuje PPK?

  Program PPK oferuje wiele korzyści, w tym dodatkowe wkłady pracodawcy, dopłaty rządu, korzyści podatkowe, ochronę przed inflacją oraz długoterminowe inwestowanie. Ponadto, oszczędności zgromadzone w ramach PPK są przenoszone między pracodawcami, dzięki czemu pracownik może kontynuować oszczędzanie nawet po zmianie miejsca pracy.
 3. Jakie są wymagania dla pracodawcy i pracownika w ramach PPK?

  Pracodawca musi wprowadzić program PPK w swojej firmie oraz wpłacać dodatkowe środki na konto pracownika. Pracownik natomiast ma obowiązek wpłacać wkład własny, wybrać fundusz inwestycyjny oraz zgłosić swoją chęć uczestnictwa w programie.
 4. Czy wypłata środków zgromadzonych w PPK jest możliwa przed emeryturą?

  Zgromadzone środki w ramach PPK nie mogą być wypłacane przed emeryturą, z wyjątkiem sytuacji takich jak choroba, niepełnosprawność lub śmierć. W takich przypadkach pracownik ma możliwość wypłaty środków, jednak wiąże się to z pewnymi ograniczeniami i kosztami.
Kredyty | Oddłużanie | Pożyczki pod zastaw nieruchomości
Scroll to Top
Oceń! ⭐⭐⭐⭐⭐
★Conectum Finanse - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
◦Ocena: 4.8/5 z 9446 Opinii o Conectum, Oddłużaniu, kredytach i pożyczkach