Kpitalizm vs socjalizm

Kapitalizm a socjalizm. Różnice.

Czym różni się kapitalizm od socjalizmu? **** A wiecie czym się rożni kapitalizm od socjalizmu? W kapitalizmie człowiek wykorzystuje człowieka… a w socjalizmie… …. odwrotnie.  Studium przypadku.  Istotną rolę w procesach społeczno-gospodarczych odgrywają stosunki własnościowe, czyli stosunki powstające między ludźmi w związku z korzystaniem z dóbr oraz decydowaniem o własności. O prywatyzacji. Prywatyzacja, czyli przekształcenie …

Kapitalizm a socjalizm. Różnice. Read More »