Med-Legal odszkodowania powypadkowe. Miałeś wypadek?

Odszkodowania w rolnictwie- Pomoc od Med-Legal.pl

Odszkodowania w rolnictwie, jak sama nazwa wskazuje, to świadczenia zadedykowane przede wszystkim rolnikom. Sama definicja wypadku przy pracy rolniczej została skonkretyzowana w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło w czasie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa/roli bądź związanych z czynnościami wykonywanymi:

  • Na ternie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika, gospodarstwa domowego związanego z gospodarstwem rolnym lub gospodarstwa, na którym rolnik ten pracuje (stale);
  • W drodze z miejsca zamieszkania na teren gospodarstwa rolnego bądź odwrotnie – w drodze powrotnej;
  • Poza terenem gospodarstwa rolnego, w czasie wykonywania czynności związanych pośrednio bądź bezpośrednio z prowadzeniem działalności rolniczej;
  • W drodze z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania powyższych czynności bądź odwrotnie – w drodze powrotnej.

Uwaga! Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Rolnictwo to działalność, która generuje bardzo dużo różnego rodzaju wypadków. Szacuje się, że procentowy udział incydentów w rolnictwie, klasyfikujących się do uzyskania odszkodowania, w ogólnej licznie wszystkich incydentów w Polsce wynosi około 25 proc. Do głównych przyczyn wypadków w rolnictwie zaliczyć możemy:

  • Niesprawne/uszkodzone maszyny rolnicze bądź brak umiejętności/odpowiedniego przeszkolenia pracowników/rolników bądź nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie obsługi maszyn rolniczych (traktorów, kombajnów, siewników, ciągników etc.);
  • Nieprzestrzeganie zasad BH przy wykonywaniu czynności rolniczych oraz prac remontowych, naprawczych i porządkowych;
  • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy pracy z tzn. żywym inwentarzem;
  • Nieodpowiednie zabezpieczenia miejsca pracy, maszyn i narzędzi (dotyczy w dużej mierze wypadków dzieci);
  • Niewłaściwa organizacja pracy etc.

O odszkodowania w rolnictwie, a więc zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC rolnika może ubiegać się zarówno osoba, która doznała szkody jak i bliscy osoby, która na skutek wypadku zmarła. Dodatkowo, podmioty te mogą ubiegać się o odszkodowanie od KRUS (jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny ubezpieczonego, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem bądź chorobą zawodową, renta rodzinna).

Źródło: Med-legal.pl – odszkodowania powypadkowe

Dodaj komentarz

  Subskrybuj  
Powiadom o
error

Podobał Ci się wpis? Udostępnij znajomym ;)

◦Conectum Finanse - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
◦Ocena: 4.8/5 z 13446 Opinii naszych Klientów w sprawie oddłużania