Oddłużanie Firm

Faktoring - jak działa i komu pomaga

Faktoring – jak pomaga alternatywne finansowanie firm?

Faktoring jest popularnym narzędziem finansowym, które może pomóc firmom w poprawie płynności finansowej poprzez przekazanie swoich faktur do specjalistycznej instytucji finansowej, znanej jako faktor. W zamian faktor wypłaca firmie zaliczkę na faktury, umożliwiając natychmiastowe uzyskanie środków finansowych. Jeśli rozważasz faktoring dla swojej firmy, z pewnością masz wiele pytań. W tym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące faktoringu i przedstawimy przykłady zastosowania w branżach transportowej i budowlanej.

Szukasz alternatywnego finansowania dla firmy? Wybierz jedną z opcji:


Faktoring - jak działa i komu pomaga

Jak działa faktoring i jakie są jego korzyści dla mojej firmy?

Faktoring polega na przekazaniu faktur do faktora, który przejmuje odpowiedzialność za ich obsługę i płatność. W zamian firma otrzymuje zaliczkę na faktury, która stanowi część ich wartości. Główne korzyści dla firm to poprawa płynności finansowej, szybkie uzyskanie środków, redukcja ryzyka kredytowego i kosztów windykacji oraz elastyczność finansowa.

Oprócz przykładów zastosowania faktoringu dla firm transportowych i budowlanych, istnieje wiele innych branż, które mogą skorzystać z tego narzędzia. Na przykład firmy handlowe, produkcyjne, usługowe czy IT również mogą znaleźć w faktoringu wartość dodaną dla swojej działalności.

Przykład obliczeń faktoringu

Wartość fakturyOpłata faktoringowaZaliczka na fakturę
10 000 zł3%8 000 zł
25 000 zł2,5%22 500 zł
50 000 zł2%45 000 zł
100 000 zł1,5%90 000 zł

Jakie są wymagania i kryteria, aby zakwalifikować się do faktoringu?

Wymagania mogą się różnić w zależności od instytucji finansowej, ale zazwyczaj faktor sprawdza zdolność kredytową klientów firmy, historię płatności, wartość przekazywanych faktur oraz stabilność finansową firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa zwykle mogą skorzystać z faktoringu, nawet jeśli mają ograniczone historie kredytowe.

Warto zauważyć, że korzyści płynące z faktoringu nie ograniczają się jedynie do poprawy płynności finansowej. Przekazywanie faktur do faktora może również zminimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów. Faktor przeprowadza ocenę zdolności kredytowej i wiarygodności płatniczej klientów firmy, co może zapobiec sytuacjom, w których firma musiałaby się borykać z niezapłaconymi fakturami.

Procedury i terminy dotyczące faktoringu

ProceduryTerminy
Przekazanie fakturZależne od instytucji finansowej
Zatwierdzenie fakturOd kilku godzin do kilku dni
Wypłata środkówZależne od terminów płatności faktury
Wcześniejsza spłataZależne od negocjacji i umowy

Jakie są rodzaje faktoringu oferowane przez instytucje finansowe?

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, w tym faktoring bez regresu, faktoring eksportowy, faktoring koncentracyjny, faktoring odwrotny, faktoring zaliczkowy, faktoring niejawny, faktoring wierzytelności, faktoring niefinansowy i inne. Wybór odpowiedniego rodzaju faktoringu zależy od specyfiki branży i potrzeb finansowych firmy.

Dodatkowo, faktoring może przyczynić się do usprawnienia procesu windykacji. Faktor przejmuje odpowiedzialność za śledzenie i egzekwowanie płatności od klientów, co pozwala firmie skoncentrować się na swojej głównej działalności. W rezultacie, firma może zaoszczędzić czas i zasoby, które normalnie musiałaby poświęcić na dochodzenie swoich należności.

Jakie są stawki i opłaty związane z faktoringiem?

Stawki i opłaty faktoringowe różnią się w zależności od instytucji finansowej i rodzaju faktoringu. Typowe opłaty obejmują opłatę za usługę faktoringu (naliczaną jako procent wartości faktury), opłatę za weryfikację klientów, prowizję za obsługę płatności i inne. Ważne jest dokładne zrozumienie wszystkich opłat i stawek przed podpisaniem umowy faktoringowej.

Kolejnym aspektem, który warto wspomnieć, jest elastyczność finansowa, jaką oferuje faktoring. Firma może dostosować swoje zobowiązania finansowe do bieżących potrzeb poprzez przekazanie faktur do faktora w określonym czasie. Możliwość uzyskania natychmiastowych środków finansowych pozwala firmie na bardziej efektywne planowanie i realizację swoich celów rozwojowych.

Koszty i opłaty faktoringu

Opłata faktoringowaOpłaty dodatkowe
Procent wartości fakturyOpłaty za zarządzanie należnościami
(np. 1-3%)Opłaty za obsługę windykacyjną
Inne opłaty, jeśli występują

Czy istnieje minimalna lub maksymalna wartość faktury, którą mogę przekazać do faktoringu?

Instytucje finansowe mogą mieć określone minimalne i maksymalne wartości faktur, które można przekazać do faktoringu. Dla niektórych firm minimalna wartość faktury może być stosunkowo wysoka, podczas gdy inne instytucje finansowe mogą obsługiwać także mniejsze kwoty. Warto skonsultować się z faktorem, aby poznać konkretne limity.

Faktoring stanowi skuteczne narzędzie finansowe dla firm, które chcą poprawić płynność finansową, zminimalizować ryzyko niewypłacalności klientów i zoptymalizować proces windykacji. Przykłady zastosowania faktoringu w branżach transportowej i budowlanej pokazują, jak ten mechanizm może być dostosowany do specyfiki różnych sektorów. Ważne jest dokładne przeanalizowanie warunków i korzyści oferowanych przez różne instytucje finansowe oraz dostosowanie faktoringu do indywidualnych potrzeb i celów firmy.

Jak długo trwa proces zatwierdzania faktury i otrzymania środków?

Czas potrzebny na zatwierdzenie faktury i otrzymanie środków zależy od procedur i czasu realizacji instytucji finansowej. W niektórych przypadkach można otrzymać środki w ciągu kilku godzin od przekazania faktury, podczas gdy w innych przypadkach może to zająć kilka dni. Ważne jest ustalenie oczekiwanego czasu oczekiwania przed rozpoczęciem współpracy z faktorem.

Jeśli zastanawiasz się, czy faktoring jest odpowiedni dla Twojej firmy, warto skonsultować się z ekspertami finansowymi lub skontaktować się bezpośrednio z instytucją faktoringową. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przemyśleć swoje cele, zasoby finansowe i warunki oferowane przez faktora. Dzięki temu będziesz mógł podejść do procesu faktoringowego z pełną wiedzą i pewnością, że podejmujesz najlepszą decyzję dla swojej firmy.

Jakie są konsekwencje, jeśli faktura przekazana do faktoringu nie zostanie uregulowana przez klienta?

W przypadku, gdy klient nie ureguluje faktury, odpowiedzialność za jej spłatę może przechodzić na firmę, która przekazała fakturę do faktoringu. W niektórych przypadkach faktor może zastosować regres i domagać się zwrotu wypłaconej zaliczki. Warto dokładnie przeanalizować umowę faktoringową i zrozumieć zasady dotyczące regresu.

Często pojawiającymi się pytaniami są również kwestie związane z dokumentacją i procesem zatwierdzania faktur. Przed rozpoczęciem współpracy z faktorem, firma musi dostarczyć kopie faktur, umowy sprzedaży, informacje o klientach, listy należności i inne dokumenty potwierdzające wartość i autentyczność faktur. W przypadku branży transportowej lub budowlanej, mogą być również wymagane dodatkowe dokumenty związane z działalnością firmy, takie jak licencje czy pozwolenia.

Czy muszę przekazać wszystkie faktury do faktoringu, czy mogę wybrać konkretne faktury?

Wiele instytucji finansowych oferuje elastyczność w wyborze faktur, które chce się przekazać do faktoringu. Firma może decydować, które faktury chce zaliczkować, pozostawiając inne poza procesem faktoringowym. Ta opcja może być korzystna dla firm, które chcą kontrolować przepływ finansowy i wybierać konkretne faktury do przekazania faktorowi.

Jakie dokumenty i informacje będę musiał dostarczyć w celu rozpoczęcia procesu faktoringowego?

Typowe dokumenty, które należy dostarczyć, to kopie faktur, umowa sprzedaży, informacje o klientach, listy należności, historie płatności i inne dokumenty potwierdzające wartość i wiarygodność faktur. W przypadku przemysłu transportowego lub budowlanego, mogą być wymagane również dodatkowe dokumenty związane z działalnością firmy.

Kiedy faktura zostanie przekazana do faktora, proces zatwierdzania może zająć różną ilość czasu, w zależności od instytucji finansowej. Istnieją faktorzy, którzy mogą dokonać szybkiej oceny i wypłacić zaliczkę już w ciągu kilku godzin. Jednak niektóre instytucje finansowe mogą wymagać dodatkowego czasu na weryfikację i analizę dokumentów, co może opóźnić wypłatę środków. Warto omówić oczekiwany czas oczekiwania z potencjalnym faktorem przed podjęciem decyzji.

Czy faktoring wpłynie na moje relacje z klientami?

W większości przypadków faktoring nie ma wpływu na relacje między firmą a jej klientami. Klient nadal ureguluje płatność na rzecz faktora, który jest odpowiedzialny za obsługę faktury. Firmy faktoringowe zazwyczaj działają profesjonalniei utrzymują poufność wobec klientów swoich klientów. Ważne jest jednak poinformowanie klientów o korzystaniu z faktoringu i zapewnienie im, że płatności będą obsługiwane przez zaufaną instytucję finansową.

W celu lepszego zrozumienia faktoringu, przyjrzyjmy się przykładowym obliczeniom. Załóżmy, że firma budowlana przekazuje fakturę o wartości 50 000 zł do faktoringu. Umowa faktoringowa określa opłatę faktoringową w wysokości 2% oraz zaliczkę na fakturę w wysokości 90%. Obliczenia przedstawiają się następująco:

Wartość faktury: 50 000 zł Opłata faktoringowa (2%): 1 000 zł Zaliczka na fakturę (90%): 45 000 zł

Ostatecznie firma budowlana otrzymuje zaliczkę w wysokości 45 000 zł od faktora. Po otrzymaniu płatności od klienta, faktor wypłaci pozostałe 5 000 zł po odjęciu opłaty faktoringowej.

Jakie są ograniczenia lub wyłączenia dotyczące faktoringu, na które powinienem zwrócić uwagę?

Należy dokładnie przejrzeć umowę faktoringową i zwrócić uwagę na wszelkie ograniczenia lub wyłączenia. Niektóre faktory mogą mieć wyłączenia dotyczące określonych branż, klientów lub rodzajów faktur. Ważne jest zrozumienie, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące faktoringu i czy spełniasz wszystkie kryteria.

Czy mogę skorzystać z faktoringu tylko raz, czy mogę korzystać z niego regularnie?

Faktoring może być wykorzystywany jako narzędzie finansowe zarówno razowo, jak i regularnie. Możesz skorzystać z faktoringu tylko wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowych środków finansowych w określonym czasie lub też regularnie, aby zapewnić ciągłość finansową firmy. Wiele firm korzysta z faktoringu jako stałej strategii zarządzania płynnością finansową.

Przykład zastosowania faktoringu przez firmę transportową:

Przedstawmy przykład firmy transportowej, która korzysta z faktoringu. Firma transportowa często otrzymuje duże faktury od klientów, ale musi czekać na ich regulację przez wiele tygodni. W międzyczasie musi pokrywać koszty paliwa, wynagrodzenia dla kierowców i inne zobowiązania finansowe. W takiej sytuacji firma transportowa decyduje się na skorzystanie z faktoringu. Przekazuje swoje faktury do faktora i otrzymuje zaliczkę na faktury, co pozwala jej na bieżące finansowanie działalności. Po otrzymaniu płatności od klienta, faktor wypłaca pozostałą część faktury po odjęciu opłat faktoringowych.

Przykład zastosowania faktoringu przez firmę budowlaną:

Firma budowlana może również skorzystać z faktoringu dla poprawy płynności finansowej. W przypadku, gdy firma wykonuje prace budowlane dla dużego klienta lub instytucji, może otrzymać faktury na znaczące kwoty, ale musi czekać na ich spłatę przez wiele miesięcy. W takiej sytuacji faktoring pozwala firmie budowlanej otrzymać natychmiastową płatność za faktury, co umożliwia opłacenie pracowników, zakup materiałów budowlanych i kontynuację kolejnych projektów.

Przykłady te mają na celu zobrazowanie ogólnego procesu faktoringu i ilustrację, jak można obliczyć zaliczkę i opłaty faktoringowe. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe warunki i stawki faktoringowe mogą się różnić w zależności od instytucji finansowej i indywidualnych negocjacji.

Przykłady obliczeń faktoringu:

Przyjrzyjmy się przykładom obliczeń faktoringu dla lepszego zrozumienia. Zakładamy, że firma transportowa przekazuje fakturę o wartości 10 000 zł do faktoringu. Umowa faktoringowa obejmuje opłatę faktoringową w wysokości 3% wartości faktury. Faktor decyduje się wypłacić 80% zaliczkę na fakturę. Obliczenia wyglądają następująco:

Wartość faktury: 10 000 zł Opłata faktoringowa (3%): 300 zł Zaliczka na fakturę (80%): 8 000 zł

Ostatecznie firma transportowa otrzymuje 8 000 zł zaliczki na fakturę od faktora. Po otrzymaniu płatności od klienta, faktor wypłaci pozostałe 2 000 zł minus opłaty faktoringowej.

Faktoring jest elastycznym narzędziem finansowym, które może być stosowane w różnych branżach i dla różnych celów. Firmy transportowe i budowlane to tylko przykłady, jak faktoring może pomóc w poprawie płynności finansowej. Przed podjęciem decyzji o faktoringu warto zasięgnąć porady od specjalistów finansowych i dokładnie przeanalizować swoje potrzeby finansowe oraz warunki oferowane przez instytucje faktoringowe.

Faktoring jest narzędziem, które może przynieść wiele korzyści firmom różnych branż. Przykłady zastosowania w branżach transportowej i budowlanej pokazują, jak faktoring może poprawić płynność finansową i umożliwić skuteczne zarządzanie zobowiązaniami. To elastyczne rozwiązanie finansowe może pomóc firmom w osiągnięciu swoich celów rozwojowych, minimalizacji ryzyka kredytowego i zoptymalizowaniu procesów finansowych.

Przed podjęciem decyzji o faktoringu, zalecamy skonsultowanie się z ekspertami finansowymi, aby dokładnie zrozumieć korzyści, warunki i ryzyka związane z faktoringiem. Ważne jest, aby wybrać instytucję finansową, która najlepiej odpowiada potrzebom i celom Twojej firmy. Zapoznanie się z różnymi opcjami i przeprowadzenie dokładnej analizy pozwoli Ci podjąć dobrze poinformowaną decyzję i skorzystać z zalet, jakie niesie faktoring dla Twojego biznesu.

Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty faktury, jeśli otrzymam płatność od klienta przed terminem?

Oczywiście, istnieje możliwość wcześniejszej spłaty faktury, jeśli otrzymasz płatność od klienta przed terminem. W takim przypadku możesz skontaktować się z faktorem i poinformować o wcześniejszej spłacie. Faktor dokona obliczeń na podstawie kwoty płatności otrzymanej od klienta i ustalić ostateczny bilans finansowy, który będzie uwzględniał zarówno otrzymaną płatność, jak i opłaty faktoringowe. W efekcie, jeśli otrzymasz płatność przed terminem, będziesz mógł spłacić faktorowi wcześniej i uniknąć dalszych opłat faktoringowych.

Jakie wsparcie i usługi dodatkowe oferujecie dla firm korzystających z faktoringu?

Oferujemy różne wsparcie i usługi dodatkowe dla firm korzystających z faktoringu. Nasi specjaliści finansowi są dostępni, aby odpowiedzieć na pytania i udzielić porad związanych z procesem faktoringowym. Ponadto, zapewniamy pomoc w zakresie zarządzania fakturami, weryfikacji klientów, obsługi płatności i monitorowania należności. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej i spersonalizowanej obsługi, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

W odniesieniu do referencji i opinii od innych klientów korzystających z faktoringu, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem. Udostępnimy Ci referencje od zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszych usług faktoringowych. Ponadto, możemy przedstawić opinie klientów na temat naszej skuteczności, profesjonalizmu i elastyczności. Cieszymy się z pozytywnych rekomendacji, które otrzymujemy od naszych klientów i jesteśmy dumni z długotrwałych relacji, które nawiązujemy z firmami korzystającymi z naszego faktoringu.

W przypadku konkretnych pytań lub dodatkowych informacji, zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem obsługi klienta. Będziemy zadowoleni z udzielenia wszelkich informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej faktoringu i przedstawieniu Ci konkretnych referencji od naszych klientów.

Jakie są procedury faktoringowe?

Procedury i terminy dotyczące przekazywania faktur do faktoringu mogą się różnić w zależności od instytucji finansowej. Zazwyczaj proces rozpoczyna się od podpisania umowy faktoringowej, w której określa się warunki i zasady współpracy. Następnie firma przekazuje faktury do faktora wraz z niezbędnymi dokumentami. Terminy związane z procesem zatwierdzania faktur i otrzymania środków również różnią się w zależności od instytucji. Czas oczekiwania może wynosić od kilku godzin do kilku dni. Ważne jest ustalenie oczekiwanego czasu oczekiwania przed rozpoczęciem współpracy.

Minimalny okres współpracy z firmą faktoringową również może się różnić w zależności od instytucji. Niektóre instytucje finansowe oferują elastyczność i umożliwiają korzystanie z faktoringu na jednorazową, krótkoterminową lub długoterminową bazę. Istnieją też instytucje, które wymagają ustalonego minimalnego okresu współpracy, na przykład 6 lub 12 miesięcy. Ważne jest zapoznanie się z warunkami umowy faktoringowej, aby poznać minimalny okres współpracy.

Zabezpieczenia i gwarancje płatności za przekazane faktury różnią się w zależności od instytucji finansowej. W przypadku faktoringu bez regresu, faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta i gwarantuje płatność za przekazane faktury. W przypadku faktoringu z regresem, firma może ponosić pewne ryzyko, jeśli klient nie ureguluje faktury. Ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy faktoringowej, aby zrozumieć zabezpieczenia i gwarancje oferowane przez faktora.

Czy istnieje możliwość negocjacji stawek i warunków faktoringu?

Możliwość negocjacji stawek i warunków faktoringu zależy od instytucji finansowej i negocjacji indywidualnych. W niektórych przypadkach można negocjować opłaty faktoringowe, minimalną wartość faktury, terminy płatności i inne warunki z faktorem. Jeśli masz konkretne wymagania lub oczekiwania, warto rozmawiać z potencjalnym faktorem i negocjować warunki, które będą dla Ciebie korzystne.

Konsekwencje dla firmy z zadłużeniami lub problemami finansowymi mogą się różnić w zależności od instytucji finansowej. Niektóre faktory mogą prowadzić dodatkową analizę zdolności kredytowej i stabilności finansowej firmy przed podjęciem decyzji o przyjęciu do faktoringu. Istnieją również instytucje, które oferują faktoring specjalnie dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Warto skonsultować się z faktorem i omówić swoją sytuację finansową, aby uzyskać jasność co do możliwości korzystania z faktoringu w przypadku istniejących zadłużeń lub problemów finansowych.

W przypadku sporu lub problemów z klientem, który zalega z płatnościami, istnieje wiele kroków, które można podjąć w ramach procesu faktoringowego. Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z faktorem i poinformowanie go o sytuacji. Faktor może pomóc w podjęciu działań windykacyjnych w celu odzyskania płatności od klienta. Warto dyskutować z faktorem na temat możliwości i procedur dotyczących sporów i problemów z płatnościami, aby działać skutecznie i chronić interesy firmy.

Czy faktoring obejmuje także obsługę windykacyjną zależy od instytucji finansowej. Niektóre faktory oferują pełną obsługę windykacyjną, podejmując działania w celu odzyskania płatności od klientów, którzy zalegają z płatnościami. Inne instytucje mogą oferować tylko częściową obsługę windykacyjną lub nie zapewniać takiej usługi. Warto omówić tę kwestię z faktorem i zrozumieć, jakie są ich procedury i zakres obsługi windykacyjnej.

Jakie są dodatkowe warunki lub korzyści, jeśli decyduję się na dłuższą współpracę z firmą faktoringową?

Faktoring jako taki nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na zdolność kredytową lub ocenę wiarygodności finansowej Twojej firmy. Wielu faktorów nie sprawdza zdolności kredytowej firmy korzystającej z faktoringu, ponieważ decyzja o przyjęciu do faktoringu opiera się głównie na zdolności kredytowej klientów firmy. Oznacza to, że faktoring może być atrakcyjną opcją nawet dla firm z ograniczoną historią kredytową lub problemami finansowymi.

Dodatkowe warunki lub korzyści przy dłuższej współpracy z firmą faktoringową mogą obejmować preferencyjne stawki faktoringowe, elastyczność w zakresie limitów faktoringowych, dedykowanego opiekuna klienta lub dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie należnościami czy raportowanie finansowe. Warto rozmawiać z potencjalnym faktorem na temat możliwości negocjacji dodatkowych warunków przy dłuższej współpracy i zrozumieć, jakie korzyści są dostępne dla Twojej firmy.

Faktoring a faktury zagraniczne?

Oferujemy również usługi faktoringu dla faktur zagranicznych. Faktoring eksportowy umożliwia firmom obsługę faktur wystawionych za granicą. Współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i mamy doświadczenie w obsłudze faktur zagranicznych. Jeśli Twoja firma działa na rynkach międzynarodowych i potrzebuje wsparcia finansowego związanego z fakturami zagranicznymi, możemy zaoferować odpowiednie rozwiązania.

W przypadku dodatkowych pytań lub informacji, zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem obsługi klienta. Będziemy szczęśliwi udzielić dalszych informacji dotyczących procedur, terminów, zabezpieczeń, negocjacji, konsekwencji, obsługi sporów, wpływu na zdolność kredytową, dodatkowych warunków i obsługi faktoringowej dla faktur zagranicznych. Nasz zespół jest gotowy odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc Ci w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej faktoringu.

Częste pytania i odpowiedzi:

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do przekazania faktur do faktoringu? Aby przekazać faktury do faktoringu, zazwyczaj wymagane są kopie faktur, umowy sprzedaży, listy należności i inne dokumenty potwierdzające wartość i autentyczność faktur. W przypadku konkretnych branż mogą być wymagane również dodatkowe dokumenty, takie jak licencje czy pozwolenia.
 2. Czy faktoring wpływa na zdolność kredytową mojej firmy? Faktoring nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na zdolność kredytową Twojej firmy, ponieważ decyzja o przyjęciu do faktoringu opiera się głównie na zdolności kredytowej Twoich klientów. Większość faktorów nie sprawdza zdolności kredytowej firm korzystających z faktoringu.
 3. Jakie są koszty i opłaty związane z faktoringiem? Koszty i opłaty związane z faktoringiem różnią się w zależności od instytucji finansowej. W typowych warunkach umowy faktoringowej obejmują one opłatę faktoringową, która jest procentem wartości faktury, oraz ewentualne opłaty dodatkowe, takie jak opłaty za zarządzanie należnościami czy obsługę windykacyjną. Warto szczegółowo przeanalizować umowę faktoringową i uzyskać jasność co do wszystkich kosztów i opłat.
 4. Czy mogę skorzystać z faktoringu tylko raz, czy korzystać z niego regularnie? Faktoring może być wykorzystywany zarówno jako narzędzie finansowe jednorazowe, jak i regularne. Możesz skorzystać z faktoringu tylko wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowych środków finansowych w określonym czasie, lub też regularnie, aby zapewnić ciągłość finansową firmy. Decyzja zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i strategii zarządzania płynnością finansową.

  Może Cię zainteresować: Kredyty dla firm (Spółki/JDG)

Szukasz alternatywnego finansowania dla firmy? Wybierz jedną z opcji:


Podobne wpisy:

Konto bankowe dla spółki lub JDG

Konto bankowe dla Spółki i JDG – gdzie wybrać?

Konto dla firm to specjalny rodzaj konta bankowego, który służy do obsługi potrzeb finansowych przedsiębiorstw. Osoby poszukujące takiego konta często mają wiele pytań. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące kont dla firm, skupiając się na dokumentach wymaganych do otwarcia konta, opłatach, funkcjach dostępnych dla firm oraz oprocentowaniu salda na koncie.

Kliknij przycisk i wybierz odpowiedni dział:Gdzie otworzyć konto firmowe?

Konta dla firm są istotnym narzędziem do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kont dla firm, takie jak dokumenty wymagane do otwarcia konta, opłaty, funkcje dostępne dla firm oraz oprocentowanie salda.

Klient firmowy, który jest właścicielem spółki lub JDG, zdecydował się otworzyć rachunek firmowy. Konto to oferuje oprocentowanie salda w wysokości 2,5% rocznie. Przedsiębiorca wpłacił na konto spółki kwotę 200 000 złotych. Po upływie roku, spółka zarobi odsetki w wysokości 5 000 złotych. Dzięki oprocentowaniu, spółka może pomnażać swoje zgromadzone środki i czerpać dodatkowe korzyści. Dodatkowo konto jest darmowe przez 2 lata oraz ma darmowe przelewy do ZUS, US oraz międzybankowe.

Przykład użycia konta dla spółki lub JDG pokazał, jak oprocentowanie salda może przyczynić się do generowania dodatkowych środków. Przed podjęciem decyzji o otwarciu konta dla firmy, zalecamy porównać oferty różnych banków i skonsultować się z doradcą finansowym, aby wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom firmy.

Ranking kont firmowych:

Podpowiedzi:

 • Wybrane konto firmowe możesz założyć bez wychodzenia z domu
 • Konta w niniejszym rankingu musiały zostać wybrane przez przynajmniej 50 naszych użytkowników
 • Ranking został stworzony przy współpracy z forum kredytowym
 • Możesz dowolnie wybierać kryteria kont, aby dopasować konto do upodobań
 • Zwróć uwagę na następujące kwestie: premie, darmowe prowadzenie konta, darmowa karta bankowa, otwarcie konta, opłaty za przelewy, ocena czy ile razy założono konto.
 • Potrzebujesz dodatkowych informacji przed założeniem konta? Kliknij w przycisk „Szczegóły”
 • Po zapoznaniu się z informacjami i wybraniem odpowiedniego konta -> kliknij w przycisk „Załóż konto”
 • Wypełnij odpowiednie dane wymagane przez bank
 • Otwórz konto firmowe i ciesz się wybranym rachunkiem z premią, nawet w kilkanaście godzin

Jakiego konta potrzebujesz?

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

  Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.


  Miejsce 1.

  Pekao konto firmowe
  SzczegółyOcenaSkorzystanoOtwórz konto
  szczegóły ->⭐⭐⭐⭐ (4,89/5)733 razyzałóż konto

  Miejsce 2.

  Credit Agricole konto firmowe
  SzczegółyOcenaSkorzystanoOtwórz konto
  szczegóły ->⭐⭐⭐⭐ (4,7/5)662 razyzałóż konto

  Miejsce 3.

  Alior konto firmowe
  SzczegółyOcenaSkorzystanoOtwórz konto
  szczegóły ->⭐⭐⭐⭐ (4,7/5)611 razyzałóż konto

  Miejsce 4.

  Nest konto firmowe
  SzczegółyOcenaSkorzystanoOtwórz konto
  szczegóły ->⭐⭐⭐⭐ (4,66/5)608 razyzałóż konto

  Miejsce 5.

  Santander konto firmowe
  SzczegółyOcenaSkorzystanoOtwórz konto
  szczegóły ->⭐⭐⭐⭐ (4,66/5)593 razyzałóż konto

  Miejsce 6.

  mBank konto firmowe
  SzczegółyOcenaSkorzystanoOtwórz konto
  szczegóły ->⭐⭐⭐⭐ (4,66/5)592 razyzałóż konto

  Dokumenty wymagane do otwarcia konta firmowego

  Aby otworzyć konto dla firmy, zazwyczaj bank wymaga określonych dokumentów. Typowe dokumenty obejmują:

  • Akt założycielski firmy
  • Dowody tożsamości właścicieli lub przedstawicieli firmy
  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy
  • Dokumenty potwierdzające adres firmy
  • Informacje na temat działalności gospodarczej firmy

  Do otwarcia konta firmowego zazwyczaj wymagane są dokumenty takie jak akt założycielski firmy, dowody tożsamości właścicieli lub przedstawicieli firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy, dokumenty potwierdzające adres firmy oraz informacje na temat działalności gospodarczej firmy.

  Opłaty związane z prowadzeniem konta dla firm

  Konta dla firm mogą wiązać się z różnymi opłatami. Opłaty za prowadzenie konta mogą być pobierane miesięcznie lub rocznie, a ich wysokość może się różnić w zależności od banku i rodzaju konta. Dodatkowe opłaty mogą być również pobierane za inne usługi, takie jak wypłaty gotówki z bankomatu lub przelewy międzynarodowe. Przed otwarciem konta warto zapoznać się z opłatami banku i zrozumieć, jakie usługi są objęte opłatami, a jakie są bezpłatne.

  Konta dla firm mogą wiązać się z opłatami za prowadzenie konta, które są pobierane zazwyczaj miesięcznie lub rocznie. Dodatkowe opłaty mogą być pobierane za usługi takie jak wypłaty gotówki z bankomatu czy przelewy międzynarodowe. Opłaty te różnią się w zależności od banku i rodzaju konta.

  Konto bankowe dla spółki lub JDG

  Minimalny depozyt na koncie dla firm

  Niektóre banki mogą wymagać minimalnego depozytu przy otwarciu konta dla firm. Minimalny depozyt może zależeć od banku i rodzaju konta, jednak wiele banków oferuje konta dla firm bez minimalnego depozytu. Przed otwarciem konta warto sprawdzić, czy bank wymaga minimalnego depozytu i czy możemy spełnić te warunki.

  Niektóre banki mogą wymagać minimalnego depozytu przy otwarciu konta dla firm, jednak wiele banków oferuje konta dla firm bez minimalnego depozytu. Minimalny depozyt może zależeć od banku i rodzaju konta.

  Funkcje dostępne na koncie dla firm

  Konta dla firm oferują różnorodne funkcje, które ułatwiają zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Opcje takie jak bankowość elektroniczna dla firm umożliwiają monitorowanie salda, dokonywanie przelewów, zarządzanie fakturami oraz korzystanie z innych usług online. Niektóre banki oferują również karty płatnicze dla firm, które umożliwiają wygodne dokonywanie płatności w sklepach czy realizację wydatków firmowych. Konta dla firm oferują różnorodne funkcje i usługi, takie jak bankowość elektroniczna dla firm, umożliwiająca monitorowanie salda, dokonywanie przelewów czy zarządzanie fakturami. Dodatkowo, niektóre banki oferują karty płatnicze dla firm, które ułatwiają dokonywanie płatności i realizację wydatków firmowych.

  Funkcje dostępne w bankowości elektronicznej dla firm

  BankMonitorowanie saldaPrzelewy krajowePrzelewy międzynarodoweZarządzanie fakturamiKarty płatnicze dla pracowników
  1. PekaoTakTakTakTakTak
  2. Credit AgricoleTakTakTakTakTak
  3. Alior BankTakTakTakTakTak

  Oprocentowanie salda na koncie firmowym

  Oprocentowanie salda na koncie firmowym może być korzystne dla przedsiębiorstwa. Wiele banków oferuje oprocentowanie na salda na koncie firmowym, co pozwala firmie na pomnażanie zgromadzonych środków. Na przykład, zakładając konto dla spółki lub JDG, gdzie oprocentowanie salda wynosi 2,5% rocznie. Przykładowo, jeśli spółka ma na koncie salda w wysokości 100 000 złotych, oznacza to, że na koniec roku spółka zarobi 2500 złotych odsetek.

  Dodatkowe premie na kontach bankowych

  SzczegółyPremieOpłaty za otwarcieBonusy
  Bank Pekao2000 zł0 zł przez 2 lata200 zł
  Alior Bank1500 zł0 zł przez rok500 zł
  Credit Agricole1300 zł0 zł przez rok400 zł

  Jakie znaczenie ma rachunek firmowy?

  Konta dla firm są istotnym narzędziem dla przedsiębiorstw w zarządzaniu finansami. Odpowiadając na pytania dotyczące kont dla firm, możemy zauważyć, że dokumenty wymagane do otwarcia konta to m.in. akt założycielski, dowody tożsamości i numer NIP firmy. Opłaty związane z prowadzeniem konta różnią się w zależności od banku. Niektóre banki mogą wymagać minimalnego depozytu, ale wiele oferuje konta bez takiego wymogu. Konta dla firm oferują różnorodne funkcje, takie jak bankowość elektroniczna i karty płatnicze, które ułatwiają zarządzanie finansami.

  Minimalne kwoty depozytu przy otwieraniu kont dla firm

  BankMinimalny depozyt dla Klienta IndywidualnegoMinimalny depozyt dla Klienta Biznesowego
  Sprawdź szczegóły500 zł1 000 zł
  Sprawdź szczegóły1 000 zł2 000 zł
  Sprawdź szczegółyBrak minimalnego depozytuBrak minimalnego depozytu

  Przykład konta dla spółki w banku JDG pokazuje, jak oprocentowanie salda może przyczynić się do generowania dodatkowych środków. Przed wyborem konta dla firmy, zalecamy porównanie ofert banków i skonsultowanie się z doradcą finansowym, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom firmy.

  Częste pytania i odpowiedzi:

  Jakie są limity wypłat gotówki z konta dla firm?

  Limity wypłat gotówki z konta dla firm mogą się różnić w zależności od banku i rodzaju konta. Banki zazwyczaj ustalają maksymalne limity wypłat gotówki, które mogą być dziennymi, tygodniowymi lub miesięcznymi. Przed otwarciem konta warto sprawdzić, jakie są limity wypłat gotówki, aby dostosować się do swoich potrzeb finansowych.

  Czy istnieje możliwość wydania kart płatniczych dla pracowników?

  Tak, wiele banków oferuje możliwość wydania kart płatniczych dla pracowników, powiązanych z kontem dla firmy. Te karty płatnicze umożliwiają pracownikom dokonywanie płatności za pomocą konta firmowego w celu realizacji wydatków związanych z działalnością firmy. To wygodne rozwiązanie, które ułatwia kontrolę nad wydatkami pracowników.

  Jakie są koszty dokonywania przelewów międzynarodowych z konta firmowego?

  Koszty dokonywania przelewów międzynarodowych z konta firmowego różnią się w zależności od banku. Banki zazwyczaj pobierają opłaty za tego rodzaju transakcje, które mogą obejmować prowizję i opłatę walutową. Warto zasięgnąć informacji u swojego banku, aby poznać dokładne koszty związane z przelewami międzynarodowymi.

  Czy istnieje dostęp do bankowości elektronicznej i jakie są jej funkcje?

  Tak, większość banków oferuje dostęp do bankowości elektronicznej dla firm. Bankowość elektroniczna umożliwia wygodne zarządzanie kontem przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Funkcje bankowości elektronicznej dla firm obejmują monitorowanie salda, dokonywanie przelewów, zarządzanie fakturami, przeglądanie historii transakcji i wiele innych. To efektywne narzędzie, które umożliwia szybkie i wygodne zarządzanie finansami firmowymi.

  Jakie są warunki oprocentowania salda na koncie firmowym?

  Warunki oprocentowania salda na koncie firmowym różnią się w zależności od banku i rodzaju konta. Oprocentowanie może być naliczane na salda codzienne, miesięczne lub roczne. Stawka oprocentowania może być stała lub zmienne. Przed otwarciem konta warto sprawdzić warunki oprocentowania i zrozumieć, jakie korzyści można uzyskać z pomnażania zgromadzonych środków.

  Kliknij przycisk i wybierz odpowiedni dział:  Podobne wpisy:

  Jak wyprowadzić firmę z długów? Jak wyjść z długów firmowych?

  Jak wyprowadzić firmę z długów i wyjść z długów firmowych?

  Restrukturyzacja zadłużenia, plan spłaty, negocjacje z wierzycielami, refinansowanie – to tylko niektóre z pojęć, które wpływają na proces wyprowadzania firmy z długów. Dla wielu przedsiębiorców zmagających się z problemem zadłużenia, szukanie skutecznych strategii i rozwiązań jest nieodzowne. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom wyjścia z długów firmowych oraz przykładom firm, które osiągnęły sukces w tym zakresie.

  Posiadasz długi firmowe? Wypełnij wniosek – odpowiemy niezwłocznie:
   Pora kontaktu:   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

   Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

   Jak wyprowadzić firmę z długów? Jak wyjść z długów firmowych?

   Jakie są sposoby na wyjście z długów firmowych?

   1. Restrukturyzacja zadłużenia firmy jest jednym z najczęstszych sposobów na wyjście z długów. Polega ona na zmianie warunków spłaty długów, takich jak oprocentowanie, harmonogram spłat czy zabezpieczenia. Dzięki restrukturyzacji można dopasować spłatę do bieżącej sytuacji finansowej firmy, co pozwala uniknąć dalszego pogłębiania się zadłużenia. Przykładowo, firma może negocjować z wierzycielami zmniejszenie oprocentowania lub przedłużenie okresu spłaty.

   2. Plan spłaty zadłużenia jest kluczowym elementem w procesie wyprowadzania firmy z długów. Przedsiębiorca powinien opracować realistyczny plan, uwzględniający możliwości finansowe firmy oraz priorytety spłaty. Plan ten może obejmować ustalenie hierarchii spłaty wierzycielom, zidentyfikowanie oszczędności i dodatkowych źródeł dochodów oraz określenie konkretnych kroków do podjęcia w celu poprawy sytuacji finansowej firmy.

   3. Negocjacje z wierzycielami są istotnym aspektem wyjścia z długów firmowych. Przedsiębiorca może podejść do swoich wierzycieli i próbować negocjować bardziej korzystne warunki spłaty. To może obejmować renegocjację oprocentowania, przedłużenie okresu spłaty lub rozłożenie długu na raty. Warto być otwartym i szczerym w tych rozmowach oraz przedstawiać realistyczne propozycje, które będą korzystne dla obu stron.

   4. Refinansowanie długów firmowych to kolejna opcja, którą można rozważyć. Polega ona na zaciągnięciu nowej pożyczki lub kredytu, który zostanie wykorzystany do spłaty istniejących zobowiązań. Refinansowanie może prowadzić do obniżenia kosztów obsługi długu, na przykład poprzez uzyskanie korzystniejszego oprocentowania. Jednak przed podjęciem decyzji o refinansowaniu, warto dokładnie przeanalizować koszty, warunki i korzyści związane z nowym zobowiązaniem.

   Jakie są przykłady firm, które wyszły z długów?

   Przykładem firmy, która skutecznie wyszła z długów, jest spółka prowadząca działalność w branży usługowej. Firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, gdyż narastały jej długi wobec dostawców i banku. W celu wyjścia z długów, firma postanowiła podjąć działania restrukturyzacyjne. Przeprowadzono negocjacje z wierzycielami, które doprowadziły do zmiany warunków spłaty, przedłużenia okresu spłaty i ustalenia harmonogramu spłat dostosowanego do bieżących możliwości finansowych firmy. Dodatkowo, spółka wprowadziła ścisłą kontrolę kosztów, identyfikując obszary, w których można było oszczędzać. Po kilku latach konsekwentnej realizacji planu spłaty i restrukturyzacji, firma zdołała w pełni uregulować swoje zobowiązania i odzyskać stabilność finansową.

   Jakie są opinie firm, które wyszły z długów?

   Opinie firm, które wyszły z długów, często podkreślają znaczenie skrupulatnego planowania, wytrwałości i profesjonalnej pomocy. Wielu przedsiębiorców korzysta z usług specjalistów ds. restrukturyzacji i doradców finansowych, którzy pomagają w opracowaniu skutecznych strategii wyjścia z długów. Tego typu wsparcie może dostarczyć nie tylko niezbędnej wiedzy i doświadczenia, ale także motywacji do realizacji planu spłaty.

   Kiedy warto zacząć oddłużanie firmy?

   Podsumowując, wyprowadzenie firmy z długów wymaga odpowiedniej strategii, dokładnego planu spłaty, negocjacji z wierzycielami oraz ewentualnie rozważenia refinansowania. Przykłady firm. pokazują, że mimo trudności można osiągnąć sukces i odzyskać stabilność finansową. Warto pamiętać, że każda sytuacja jest inna, dlatego ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistami i dostosowanie strategii do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy.

   Programy wsparcia finansowego dla firm zadłużonych

   ProgramOpis
   Program restrukturyzacyjnyProgram rządowy lub instytucji finansowej, który oferuje wsparcie i preferencyjne warunki dla firm zadłużonych.
   DotacjeFundusze pomocowe udzielane przez instytucje publiczne na pokrycie części kosztów lub spłat zadłużeń.
   RefinansowanieMożliwość zaciągnięcia nowej pożyczki lub kredytu w celu spłaty istniejących zobowiązań, często z korzystniejszymi warunkami.
   Pożyczki preferencyjneSpecjalne pożyczki o niższym oprocentowaniu lub dłuższym okresie spłaty, dostępne dla firm zadłużonych.

   Jakie są możliwości restrukturyzacji lub refinansowania długów firmowych?

   Restrukturyzacja długów firmowych może obejmować negocjacje warunków spłaty, zmianę harmonogramu spłat, renegocjację oprocentowania lub przedłużenie okresu spłaty. Refinansowanie długów to z kolei zaciągnięcie nowego kredytu lub pożyczki w celu spłaty istniejących zobowiązań. To może prowadzić do obniżenia kosztów obsługi długu lub lepszych warunków spłaty.

   Główne kroki do wyprowadzenia firmy z długów

   KrokOpis
   Ocena sytuacjiDokładna analiza finansowa firmy w celu zidentyfikowania źródeł długów i ich wysokości.
   Plan spłatyOpracowanie realistycznego planu spłaty, uwzględniającego bieżące możliwości finansowe firmy.
   NegocjacjeNegocjowanie warunków spłaty z wierzycielami w celu uzyskania zmian lub ulg.
   RestrukturyzacjaPrzeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia, w tym zmiany harmonogramu i warunków spłaty.
   RefinansowanieEwentualne refinansowanie długów poprzez zaciągnięcie nowego kredytu z lepszymi warunkami.
   Kontrola kosztówŚcisłe monitorowanie i kontrola kosztów w celu oszczędności i efektywnego zarządzania finansami.

   Czy istnieją programy wsparcia lub rozwiązania prawne, które mogą pomóc firmie wyjść z długów?

   Tak, istnieją różne programy wsparcia dla firm zadłużonych, zarówno na poziomie państwowym, jak i lokalnym. Przykłady to programy restrukturyzacyjne, preferencyjne warunki refinansowania lub możliwość korzystania z funduszy pomocowych. Ponadto, istnieją także rozwiązania prawne, takie jak umorzenie długów w ramach postępowania restrukturyzacyjnego czy ogłoszenie upadłości, które mogą pomóc firmie w wyjściu z długów.

   Korzyści wynikające z restrukturyzacji zadłużenia firmy

   KorzyśćOpis
   Obniżenie obciążenia finansowegoZmniejszenie kwoty długów do spłaty, co redukuje miesięczne obciążenie finansowe firmy.
   Dostosowanie spłatDopasowanie harmonogramu spłat do bieżącej sytuacji finansowej firmy.
   Lepsze warunki spłatyNegocjacje z wierzycielami mogą prowadzić do uzyskania lepszych warunków spłaty, np. niższego oprocentowania lub przedłużonego okresu spłaty.
   Stabilność finansowaPoprzez restrukturyzację długów, firma może odzyskać stabilność finansową i zwiększyć swoją wiarygodność wśród wierzycieli.

   Jakie są konsekwencje niespłacania długów firmy i jak można ich uniknąć?

   Konsekwencje niespłacania długów firmy mogą obejmować narastające odsetki, wezwania do zapłaty, a w skrajnych przypadkach nawet windykację czy procesy sądowe. Aby uniknąć tych konsekwencji, ważne jest podjęcie działań w celu uregulowania długów, takich jak opracowanie planu spłaty, negocjacje z wierzycielami czy restrukturyzacja zadłużenia.

   Konsekwencje prawne niespłacania długów firmowych

   KonsekwencjaOpis
   Wezwania do zapłatyWierzyciele mogą skierować wezwania do zapłaty, w których domagają się uregulowania długu.
   Narastające odsetkiNiespłacanie długów prowadzi do narastających odsetek, które mogą znacznie zwiększyć zadłużenie.
   Rejestr dłużnikówW przypadku niewypłacalności, firma może zostać wpisana do rejestru dłużników, co utrudnia działalność gospodarczą.
   Windykacja i egzekucjaWierzyciele mogą skierować sprawę do firmy windykacyjnej lub komornika w celu odzyskania długu.

   Gdzie można znaleźć profesjonalne wsparcie i poradę w zakresie wyprowadzenia firmy z długów?

   Profesjonalne wsparcie i poradę w zakresie wyprowadzenia firmy z długów można znaleźć u specjalistów ds. restrukturyzacji, doradców finansowych, prawników specjalizujących się w prawie restrukturyzacyjnym oraz instytucji finansowych. Warto skonsultować się z ekspertami, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę w tym obszarze, aby opracować skuteczną strategię wyjścia z długów firmowych.

   Częste pytania i odpowiedzi:

   1. Jakie są główne kroki do wyprowadzenia firmy z długów?

    Główne kroki do wyprowadzenia firmy z długów to: ocena sytuacji finansowej firmy, opracowanie planu spłaty, negocjacje z wierzycielami, restrukturyzacja zadłużenia, ewentualne refinansowanie długów oraz ścisłe monitorowanie i kontrola kosztów.

   2. Jakie są korzyści wynikające z restrukturyzacji zadłużenia firmy?

    Restrukturyzacja zadłużenia firmy może przynieść wiele korzyści, takich jak zmniejszenie obciążenia finansowego, dostosowanie spłat do bieżącej sytuacji firmy, zmniejszenie oprocentowania, przedłużenie okresu spłaty, uniknięcie procesów windykacyjnych oraz odzyskanie stabilności finansowej i wiarygodności wśród wierzycieli.

   3. Czy istnieją programy wsparcia finansowego dla firm zadłużonych?

    Tak, istnieją programy wsparcia finansowego dla firm zadłużonych, zarówno na poziomie państwowym, jak i lokalnym. Przykłady to programy restrukturyzacyjne, preferencyjne warunki refinansowania, fundusze pomocowe, dotacje czy pożyczki preferencyjne. Warto zasięgnąć informacji u odpowiednich instytucji i agencji rządowych, które oferują takie programy wsparcia.

   4. Jakie są konsekwencje prawne niespłacania długów firmowych?

    Konsekwencje prawne niespłacania długów firmowych mogą obejmować wezwania do zapłaty, narastające odsetki, wpisy do rejestru dłużników, windykację, egzekucję komorniczą oraz możliwość ogłoszenia upadłości. Każda sytuacja może być inna, dlatego istotne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie restrukturyzacyjnym, aby zrozumieć pełny zakres konsekwencji prawnych niewypłacalności i szukać rozwiązań dostosowanych do konkretnej sytuacji firmy.

   Podobne wpisy:

   finansowanie online dla firm

   Kredyty dla małych firm online – szansa na rozwój czy pułapka?

   W ostatnich latach coraz więcej małych firm korzysta z możliwości finansowania swojej działalności online. Rozwiązania takie jak crowdfunding, platformy pożyczkowe czy fakturowanie online cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców.

   Czy jednak taka forma pozyskiwania środków jest bezpieczna dla przedsiębiorców?

   Porównanie kredytów online dla małych firm

   Nazwa produktuKwota maksymalnaOprocentowanieOkres spłatyWymagane dokumenty
   Kredyt Online200 000 złod 8,99%do 48 mies.KRS, NIP, REGON
   Kredyt dla Firm150 000 złod 10,49%do 24 mies.KRS, NIP, REGON
   Biznes Pożyczka100 000 złod 12,99%do 18 mies.KRS, NIP, REGON
   Faktoring100 000 złod 14,99%do 12 mies.KRS, NIP, REGON

   Szukasz kredytu dla małej firmy? Wypełnij formularz – odpowiemy niezwłocznie:
    Pora kontaktu:    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

    Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

    Kredyt dla firm online – korzyści dla małych firm

    Dla wielu małych firm kredyt online jest jednym z nielicznych sposobów na zdobycie niezbędnych środków na rozwój swojej działalności. Platformy pożyczkowe oferują szybkie i łatwe pożyczki bez konieczności przedstawiania zabezpieczeń. Crowdfunding natomiast pozwala na pozyskanie środków od wielu ludzi, którzy wierzą w pomysł przedsiębiorcy.

    Dzięki fakturowaniu online firmy mogą szybciej uzyskać zapłatę za swoje usługi i produkty, co wpływa na poprawę ich płynności finansowej. Ponadto, kredyt online jest często tańsze i bardziej dostępne niż tradycyjne źródła finansowania.

    Porównanie faktoringu online dla małych firm

    Nazwa produktuKwota faktoringuOprocentowanieOpłata za faktoringOkres trwania umowy
    Fakturatkado 100 000 złod 0,5%indywidualniedo 90 dni
    NFGdo 100 000 złod 1,5%indywidualniedo 120 dni
    Smeodo 300 000 złod 0,5%indywidualniedo 180 dni
    Pożyczka pod zastawdo 300 000 złod 1,5%brakdo 90 dni

    Ryzyka związane z kredytem online

    Niestety, kredyt online niesie ze sobą pewne ryzyka. Platformy pożyczkowe mogą oferować łatwy dostęp do pożyczek, jednak wysokie oprocentowanie i ukryte koszty mogą przerosnąć możliwości finansowe przedsiębiorcy. Crowdfunding z kolei wymaga przekonania wielu ludzi do inwestycji w dany projekt, co może okazać się trudne, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców.

    Fakturowanie online z kolei wiąże się z ryzykiem nierzetelnych klientów, którzy opóźniają lub nie regulują płatności. Ponadto, istnieje możliwość, że w przypadku wycieku danych osobowych przedsiębiorcy mogą one zostać wykorzystane w celach przestępczych.

    Jak uniknąć pułapek kredytów online?

    Aby uniknąć pułapek związanych z kredytem online, przedsiębiorcy powinni dokładnie sprawdzać oferty platform pożyczkowych, porównując oprocentowanie i koszty pożyczek. W przypadku crowdfundingu, należy przemyśleć strategię pozyskiwania inwestorów i przygotować profesjonalną prezentację swojego projektu.

    W przypadku fakturowania online warto skorzystać z systemów, które oferują dodatkowe zabezpieczenia przed nieuczciwymi klientami. Warto również dbać o bezpieczeństwo swoich danych, korzystając z dedykowanych oprogramowań antywirusowych i unikając podawania poufnych informacji przez niezabezpieczone połączenia internetowe.

    Narzędzie kredytowe

    Kredyt online może być świetnym narzędziem dla małych firm, ale tylko pod warunkiem, że przedsiębiorcy wiedzą, jakie ryzyka niesie za sobą taka forma pozyskiwania środków i jakie zabezpieczenia można zastosować, aby je zminimalizować. Ważne jest dokładne przeanalizowanie ofert i korzystanie z usług tylko u renomowanych i wiarygodnych firm. Warto również zadbać o bezpieczeństwo swoich danych i niezwłocznie reagować w przypadku podejrzenia nieprawidłowości. Dlatego przed podjęciem decyzji o finansowaniu swojej firmy online, warto zastanowić się nad tym, czy taka forma kredytu jest dla nas odpowiednia i jakie są nasze realne potrzeby finansowe.

    Porównanie różnych źródeł finansowania online dla małych firm

    Źródło finansowaniaOpisZaletyWady
    Kredyty onlineKredyty przyznawane przez pożyczkodawców onlineSzybka decyzja, łatwość w aplikowaniuWysokie oprocentowanie
    CrowdfundingZbieranie środków od wielu osób w zamian za udziały w firmie lub produktyBrak konieczności spłaty kredytu, zwiększenie zasięgu promocjiRyzyko braku zebrania wymaganej kwoty
    FaktoringSprzedaż faktur firmowych w zamian za natychmiastowe finansowanieSzybka wypłata środków, brak potrzeby czekania na termin płatnościWysokie koszty związane z prowizją
    Inwestorzy aniołowieOsoby prywatne, inwestujące swoje środki w małe firmy w zamian za udziały w firmieMożliwość uzyskania doświadczenia i kontaktów od inwestoraRyzyko utraty kontroli nad firmą

    Kredyty dla małych firm odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarki. Wraz z postępem technologicznym, coraz więcej przedsiębiorców zwraca się w stronę kredytów online. W niniejszej książce przedstawimy analizę ryzyka, korzyści oraz perspektyw rozwoju kredytów online dla małych firm.

    Porównanie kont bankowych

    BankNazwa kontaOpłata miesięcznaMinimalny bilansOprocentowanie debetu
    mBankmKonto Biznes0 złbrak10,99%
    Bank Pekao SAKonto Przedsiębiorcy0 złbrak12,99%
    Santander Bank PolskaKonto dla Firm0 złbrak10,99%
    PKO Bank PolskiKonto dla Firm0 złbrak12,99%
    VolkswagenKonto dla Firm0 złbrak13,99%
    Alior BankKonto Firmowe0 złbrak14,99%
    Nest BankKonto Firmowe0 zł0 zł10,99%
    Credit AgricoleKonto Biznes0 zł0 zł11,99%

    Rynek kredytów dla małych firm

    Według badań BIK, w Polsce rośnie zainteresowanie kredytem online dla małych firm, a w ciągu ostatnich pięciu lat, ilość udzielanych kredytów przez internet wzrosła o ponad 200%.

    Ważnym aspektem kredytu online dla małych firm jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Współczesne technologie i narzędzia umożliwiają łatwiejsze monitorowanie ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz ryzyka rynkowego. Jednym z narzędzi, które umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem, są systemy oceny kredytowej, takie jak scoring kredytowy.

    Scoring kredytowy to proces oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy, który umożliwia określenie ryzyka kredytowego i podejmowanie decyzji o przyznaniu pożyczki. Systemy scoringowe opierają się na analizie danych finansowych oraz innych czynników, takich jak wiek, wykształcenie, staż pracy czy historii kredytowej. Dzięki temu możliwe jest ustalenie indywidualnego profilu ryzyka każdego klienta.

    Kryteria weryfikacji wniosków o kredyt online dla małych firm

    Kryterium weryfikacjiOpis
    Ocena historii kredytowejAnaliza historii kredytowej klienta, w tym spłacanych w terminie i nieterminowych pożyczek
    Analiza stanu finansowegoSprawdzenie stanu finansowego klienta, w tym obrotów, zysków i strat
    Ocena ryzyka branżowegoOkreślenie ryzyka związanego z branżą, w której działa klient
    Weryfikacja danych osobowych i firmyWeryfikacja tożsamości i danych osobowych klienta oraz danych dotyczących firmy

    W Polsce scoring kredytowy jest wykorzystywany nie tylko przez instytucje finansowe, ale również przez platformy finansowania online. Takie podejście umożliwia szybsze i bardziej efektywne procesy decyzyjne oraz minimalizuje ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorców. Platformy finansowania online takie jak np. Mintos, Finansowo, Actius.pl czy Aureus stosują scoring kredytowy, który pozwala na dokładną ocenę ryzyka kredytowego i podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

    Korzyści kredytu online dla małych firm

    W drugim rozdziale omówimy korzyści kredytu online dla małych firm. Przedstawimy wyniki badań, wskazujące na niższe koszty, szybsze procesy decyzyjne, łatwiejszą weryfikację zdolności kredytowej, a także możliwość uzyskania dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw, które miałyby trudności w pozyskaniu kredytów w tradycyjny sposób.

    Ryzyka kredytowe online dla małych firm

    W trzecim rozdziale omówimy ryzyka finansowania online dla małych firm. Przedstawimy analizę zagrożeń, takich jak cyberataki, utrata poufnych danych finansowych oraz ukryte koszty i zbyt wysokie oprocentowanie. Warto zwrócić uwagę na potrzebę ochrony danych finansowych przedsiębiorstw oraz na konieczność wybierania sprawdzonych i renomowanych firm oferujących kredyty online.

    W kontekście kredytów online dla małych firm istotne jest również zagadnienie cyberbezpieczeństwa. W dobie powszechnej cyfryzacji i rozwijającego się rynku fintech, zagrożenia związane z cyberatakami są coraz bardziej realne. W związku z tym, kluczowe jest zabezpieczenie danych finansowych przedsiębiorstw oraz klientów.

    Jednym z narzędzi, które umożliwiają skuteczne zabezpieczenie danych finansowych, są technologie blockchain. Technologia blockchain umożliwia bezpieczną i niezmienną rejestrację transakcji oraz zapewnienie poufności danych. W kontekście finansowania online dla małych firm, blockchain może stanowić ważne narzędzie w procesie zarządzania ryzykiem i zabezpieczania danych finansowych przedsiębiorstw.

    Perspektywy rozwoju kredytów online dla małych firm

    W czwartym rozdziale przedstawimy perspektywy rozwoju kredytów online dla małych firm. Zwrócimy uwagę na to, jakie innowacje technologiczne mają wpływ na rozwój tego rynku, takie jak sztuczna inteligencja czy blockchain. Przedstawimy również prognozy dotyczące wzrostu udziału finansowania online w rynku kredytów dla małych firm.

    Perspektywy rozwoju rynku są bardzo obiecujące. Kredyty online daje możliwość łatwiejszego i szybszego uzyskania kapitału dla małych firm, co przyczynia się do rozwoju gospodarki oraz innowacyjności. Jednocześnie, konieczne jest podejmowanie działań, aby minimalizować ryzyka związane z finansowaniem online i chronić dane finansowe przedsiębiorstw.

    Pożyczki czy faktoring online dla małych firm to dynamicznie rozwijający się rynek, który oferuje wiele korzyści, ale również wiąże się z pewnymi ryzykami. Analiza rynku, korzyści, ryzyk oraz perspektyw rozwoju jest kluczowa dla podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych i rozwoju tego sektora w przyszłości. Badania takie jak te przeprowadzone przez www.bik.pl stanowią ważne źródło informacji na temat finansowania dla małych firm online i mogą pomóc przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji.

    Kredyt online dla małych firm staje się coraz bardziej popularne i niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście pandemii, która przyspieszyła procesy cyfryzacji i zwiększyła potrzeby przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania online. W związku z tym, istotnym elementem rozwoju finansowania online dla małych firm jest ciągłe doskonalenie procesów i narzędzi, które umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenie danych finansowych.

    Jednym z narzędzi, które może wpłynąć na rozwój kredytów online dla małych firm, jest sztuczna inteligencja. Współczesne algorytmy uczenia maszynowego i systemy sztucznej inteligencji umożliwiają szybsze i bardziej precyzyjne procesy analizy danych, co może znacznie usprawnić procesy decyzyjne w zakresie kredytów online. Zastosowanie sztucznej inteligencji w finansowaniu online dla małych firm może również wpłynąć na zwiększenie efektywności procesów i minimalizację kosztów.

    Innym ważnym aspektem finansowania online dla małych firm jest kwestia regulacji i nadzoru. W kontekście kredytów online, gdzie procesy decyzyjne i transakcje są realizowane w sposób automatyczny i często bezpośrednio między inwestorem a pożyczkobiorcą, kluczowe jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony dla klientów oraz zapewnienie stabilności rynku.

    W Polsce nadzór nad rynkiem finansowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W kontekście finansowania online, KNF odgrywa ważną rolę w zakresie regulacji i nadzoru nad platformami kredytów online oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony dla inwestorów i pożyczkobiorców.

    Warto również zwrócić uwagę na fakt, że rozwój finansowania online dla małych firm jest związany z szerzej pojętym procesem cyfryzacji gospodarki. Współczesne technologie umożliwiają szybsze i bardziej efektywne procesy finansowe, co wpływa na rozwój przedsiębiorczości i wzrost gospodarczy. W kontekście finansowania online dla małych firm istotne jest zatem zrozumienie zależności między rozwojem technologicznym a rozwojem gospodarczym oraz dążenie do maksymalizacji korzyści płynących z cyfryzacji.

    Zainteresowanie kredytami dla firm

    Badania przeprowadzone przez www.bik.pl wskazują, że w Polsce rośnie zainteresowanie finansowaniem online przez małe firmy. W 2020 roku około 40% firm, które skorzystały z usług platform finansowania online, było mikroprzedsiębiorstwami zatrudniającymi do 10 osób. Jednocześnie z badania wynika, że wśród firm, które rozważały skorzystanie z finansowania online, najczęstszym powodem było zapewnienie płynności finansowej w związku z kryzysem związanym z pandemią.

    Warto podkreślić, że finansowanie online dla małych firm może być korzystne nie tylko z punktu widzenia pozyskania środków finansowych, ale także w kontekście budowania relacji z klientami. Wprowadzenie narzędzi i procesów cyfrowych pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz umożliwia szybsze i bardziej efektywne reakcje na zmieniające się warunki rynkowe.

    Pożyczki pozabankowe dla firm

    Kredyty i finansowanie pozabankowe dla małych firm to ważny element rozwoju gospodarczego, który wymaga ciągłego doskonalenia procesów i narzędzi oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu regulacji i nadzoru. Jednocześnie finansowanie online dla małych firm może stanowić szansę na poprawę płynności finansowej i budowanie relacji z klientami, co przyczynia się do dalszego rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego.

    W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie kredytami bez zabezpieczeń wśród przedsiębiorców. Kredyty te są szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami, a jednocześnie potrzebują szybkiego dostępu do środków finansowych. W niniejszej książce przedstawimy analizę kredytów bez zabezpieczeń dla przedsiębiorców oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy.

    Masz pytania? Wypełnij wniosek:
     Pora kontaktu:     Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

     Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

     pożyczki pozabankowe dla firm

     Pożyczki pozabankowe na raty dla firm – jak z nich skorzystać?

     Potrzebujesz środków finansowych na rozwój swojej firmy? Zastanawiasz się, jak uzyskać pożyczki pozabankowe na raty dla firm? Sprawdź, jakie opcje masz do wyboru i na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty.

     Wprowadzenie:

     Dobry pomysł i solidny biznesplan to podstawa każdej udanej działalności gospodarczej. Jednak nie zawsze wystarczą same dobre chęci i pomysły, aby zrealizować swoje cele. Często potrzeba również wsparcia finansowego, które pozwoli na inwestycje w rozwój firmy. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad pożyczkami pozabankowymi na raty dla firm.

     W dalszej części artykułu omówimy, na czym polega taka forma finansowania, jakie są jej zalety i wady oraz jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać taką pożyczkę.

     Co to są pożyczki pozabankowe na raty dla firm?

     Pożyczki pozabankowe – definicja

     Pożyczki pozabankowe to forma finansowania, która nie wymaga korzystania z usług banku. W Polsce działa wiele instytucji pozabankowych oferujących takie usługi. Pożyczki te są udzielane zwykle na krótsze okresy czasu niż kredyty bankowe, a także na mniejsze kwoty. Często oferowane są w formie pożyczek na raty.

     Pożyczki pozabankowe dla firm

     Pożyczki pozabankowe na raty dla firm to forma finansowania, która pozwala przedsiębiorcom na uzyskanie środków finansowych na inwestycje w rozwój swojego biznesu. Takie pożyczki oferowane są przez wiele instytucji pozabankowych, które dostosowują swoje oferty do potrzeb i oczekiwań klientów.

     Pożyczki pozabankowe dla firm – jakie są możliwości?

     Zalety i wady pożyczek pozabankowych na raty dla firm

     Zalety pożyczek pozabankowych na raty dla firm

     • Szybkość i łatwość uzyskania pożyczki – w przeciwieństwie do kredytów bankowych, pożyczki pozabankowe na raty dla firm są udzielane w krótkim czasie, a procedura ich uzyskania jest znacznie prostsza.
     • Brak konieczności przedstawienia wyciągu z konta – instytucje pozabankowe często nie wymagają od klientów przedstawienia wyciągu z konta, co oznacza, że można uzyskać pożyczkę bez konieczności ujawnienia informacji o swoim zobowiązaniach finansowych.
     • Dostosowanie raty do możliwości finansowych firmy, często bez weryfikacji ZUS i US, a nawet BIK

     Wady pożyczek pozabankowych na raty dla firm

     • Wyższy koszt pożyczki – w porównaniu do kredytów bankowych, pożyczki pozabankowe na raty dla firm często mają wyższe oprocentowanie, co oznacza, że ich koszt może być wyższy.
     • Mniejsza dostępność wysokich kwot – instytucje pozabankowe udzielają zwykle pożyczek na niższe kwoty niż banki, co może być uciążliwe dla firm, które potrzebują większych środków finansowych.
     • Większe ryzyko – wybierając instytucję pozabankową, należy uważać na nieuczciwych pożyczkodawców, którzy mogą narazić klienta na wysokie koszty lub niespodziewane problemy związane z obsługą pożyczki.

     Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać pożyczki pozabankowe na raty dla firm?

     Znajdź odpowiednią instytucję pozabankową

     Przed skorzystaniem z oferty pożyczkowej, warto dokładnie przebadać rynek i znaleźć instytucję pozabankową, która oferuje najlepsze warunki. Można to zrobić za pomocą porównywarek finansowych, wizyty u doradcy finansowego lub po prostu poprzez wyszukiwanie w Internecie.

     Przeczytaj dokładnie umowę

     Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać jej treść i zwrócić uwagę na wszystkie zapisy dotyczące kosztów pożyczki, terminów spłaty i innych warunków. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub innym ekspertem.

     Wszystkie oferowane przez nas pożyczki dla firm, w tym pożyczki dla firm bez BIK i KRD oraz pożyczki dla firm jednoosobowych bez BIK, są dostępne w trybie online, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do finansowania w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyt w banku czy innych instytucjach finansowych.

     Zadbaj o swoją zdolność kredytową

     Instytucje pozabankowe również sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów, dlatego przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że nasza sytuacja finansowa pozwala na spłatę pożyczki. W tym celu warto przeprowadzić samodzielnie analizę swoich dochodów i wydatków lub skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

     W naszej ofercie znajdują się również pożyczki dla firm z funduszu bez bik, zus i us, które umożliwiają uzyskanie potrzebnych środków bez konieczności przedstawiania zaświadczeń z tych instytucji. Nasze pożyczki dla firm bez BIK online to z kolei doskonała opcja dla tych przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać finansowanie w sposób szybki, łatwy i wygodny.

     Najczęściej zadawane pytania dotyczące pożyczek pozabankowych na raty dla firm

     Czy każda firma może otrzymać pożyczkę pozabankową na raty?

     Nie każda firma może otrzymać pożyczkę pozabankową na raty. Instytucje pozabankowe wymagają zazwyczaj od swoich klientów przedstawienia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz zdolności kredytowej. Warto zwrócić uwagę na wymagania poszczególnych instytucji i wybrać takie, które spełniają nasze potrzeby.

     W Conectum Finanse oferujemy także pożyczki dla firm jednoosobowych bez weryfikacji w BIK, co stanowi dodatkową korzyść dla przedsiębiorców. Dzięki temu nasi klienci mogą uzyskać potrzebne środki bez konieczności weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej, co przyspiesza i ułatwia cały proces ubiegania się o pożyczkę.

     Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę pozabankową na raty dla firm?

     Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę pozabankową na raty dla firm mogą się różnić w zależności od instytucji pożyczkowej. Zazwyczaj jednak wymagane są dokumenty:

     • potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, takie jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o numerze REGON,
     • a także dokumenty potwierdzające zdolność kredytową, takie jak zaświadczenie o dochodach czy historię kredytową.

     Jakie są najczęstsze formy spłaty pożyczek pozabankowych na raty dla firm?

     Najczęstsze formy spłaty pożyczek pozabankowych na raty dla firm to comiesięczne raty, które muszą być regulowane przez cały okres kredytowania. Instytucje pożyczkowe mogą oferować różne okresy spłaty, w zależności od potrzeb i możliwości klienta.

     Podobnie jak w przypadku konsumentów, również firmy często potrzebują dostępu do kredytów, aby móc finansować swoje projekty. Coraz więcej przedsiębiorców zwraca się w tym celu do pożyczek pozabankowych na raty, które stanowią łatwiejszą i bardziej dostępną alternatywę dla tradycyjnych kredytów bankowych.

     W Conectum Finanse oferujemy szereg różnych pożyczek pozabankowych na raty dla firm, które umożliwiają przedsiębiorcom szybkie uzyskanie potrzebnych środków na rozwój swoich firm.

     • Nasze pożyczki dla firm jednoosobowych online to doskonała opcja dla tych przedsiębiorców, którzy potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do finansowania, a jednocześnie chcą uniknąć procedur i wymogów stawianych przez tradycyjne banki.
     • Wśród oferowanych przez nas pożyczek znajdują się między innymi pożyczki dla firm pozabankowe, czyli pożyczki udzielane przez instytucje finansowe, które nie są bankami.
     • Takie pożyczki często charakteryzują się łatwiejszymi i szybszymi procedurami oraz mniejszą ilością wymaganych dokumentów, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do potrzebnego finansowania znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych kredytów bankowych.

     Podsumowanie

     Pożyczki pozabankowe na raty dla firm mogą stanowić cenną opcję dla przedsiębiorców potrzebujących szybkiego i łatwego dostępu do finansowania. Należy jednak pamiętać o wadach takich pożyczek, takich jak wyższy koszt czy mniejsza dostępność wysokich kwot.

     Przed skorzystaniem z oferty pożyczkowej dla firmy, warto dokładnie przebadać rynek i znaleźć instytucję pozabankową, która oferuje najlepsze warunki.

     Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać jej treść i zwrócić uwagę na wszystkie zapisy dotyczące kosztów pożyczki, terminów spłaty i innych warunków. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub innym ekspertem.

     Szybki wniosek dla firmy:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

      Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

      ogromne zadłużenie chwilówki

      Ogromne zadłużenie w chwilówkach – jak spłacić?

      Część zadłużenia gospodarstw domowych w ujęciu wartościowym to chwilówki. Jak można rozwiązać to ogromne zadłużenie w chwilówkach? Co można zrobić? Dowiedz się więcej z artykułu.

      Refinansowanie, tak jak i konsolidacja chwilówek czy rozłożenie ich na raty, jest coraz chętniej wybieraną metodą na uregulowanie zadłużenia.

      Ogromne zadłużenie w chwilówkach

      Mam długi w chwilówkach – czy szukać pomocy na forum?

      Dużym problemem gospodarstw domowych, które decydują się na chwilówki jest powstawanie długu. Zwykle nadmierne zadłużenie w chwilówkach o krótkim terminie spłaty powstaje, gdy zaciąga się je jedna po drugiej na pokrycie bieżących wydatków.

      Jak wyjść z pętli zadłużenia w chwilówkach? Z jednej strony duża dostępność pożyczek ratalnych z wysoką przyznawalnością, chwilówek i wszelkiego rodzaju produktów kredytowych a z drugiej  konsumpcyjny styl życia i brak dostatecznej wiedzy ekonomicznej oraz finansowej pociągają za sobą zagrożenie spiralą zadłużenia.

      Bardzo często dłużnicy szukają pomocy na forach oddłużeniowych i kredytowych. Czy warto? Należy pamiętać, że sytuacja pojedynczego forumowicza nie musi być identyczna jak Twoja. Jednak często można wybrać pomocne porady.

      Gospodarstwa domowe nie biorą pod uwagę czynników losowych czy zmian koniunkturalnych (np. utrata pracy, nagła choroba, pogłębiająca się recesja), przez co wielokrotnie swoje zobowiązania finansowe muszą regulować za pomocą zaciągania kolejnych zobowiązań.

      Należy jednak zwrócić uwagę, że obecność gospodarstw domowych na rynku finansowym w dużej mierze jest uwarunkowana bieżącą sytuacją materialną, statusem społecznym czy też składem osobowym danego gospodarstwa.

      Poprzez negocjacje z wierzycielem albo na drodze sądowej można dochodzić zmniejszenia zadłużenia w chwilówkach i firmach pozabankowych.

      Mam 7 pożyczek, jak wyjść z długów

       „Mam 7 pożyczek – jak mam wyjść z długów?” To pytanie, które w tym kontekście bardzo często pojawia się na forach internetowych.

      Konsumenci, dążąc do jak najpełniejszego zaspokojenia swoich potrzeb, wykorzystują instrumenty rynku finansowego najczęściej w celach konsumpcyjnych.

      Najskuteczniejszym sposobem na spłacenie długów jest oczywiście zmniejszenie wydatków, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów. Łatwo się jednak mówi, a gorzej robi.  Wiele osób zaciąga je jedna po drugiej na pokrycie bieżących wydatków i potem zastanawia się jak wyjść z długów, gdy mam 7 pożyczek.

      Czy pożyczka lub kredyt na spłatę komornika to dobry pomysł? Jak wyjść z długów, nie mając pieniędzy?

      Życie ponad stan, lekkomyślność oraz utrata pracy czy kłopoty rodzinne (czyli oczekiwane i nieoczekiwane zdarzenia), wpływają na równowagę (lub jej brak) finansową oraz na decyzje podejmowane w zakresie zadłużania się.

      Jak wyjść z długów chwilówek forum

      Często pytaniem jakie znajdziesz na forum dłużników jest jak wyjść z chwilówek? „Mam ogromne długi, narobiłam sobie ich, biorąc chwilówki i pożyczki pozabankowe na spłatę rat, staram się to regulować, ale już nie mam siły”.

      Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Staraj się zamykać wszelkie odnawialne limity, karty i chwilówki. Nie bierz dodatkowych środków, jeśli nie jesteś pewien, że spłacisz wszystkie zobowiązania.

      Gospodarstwa domowe, w zakresie finansów osobistych, podejmują wiele decyzji finansowych. Podejmowania decyzji nie można traktować jako jednostkowy moment wyboru, ale jako proces składający się z wielu etapów i przebiegający w określonym czasie.

      Niejednokrotnie decyzje podejmowane są w sposób spontaniczny. Podobnie jest w momencie podejmowania decyzji  finansowych, szczególnie w przypadku, gdy gospodarstwo domowe decyduje o swoich finansach bez dokonania dogłębnej analizy.

      Jak połączyć wszystkie długi w jeden

      Najprostszym rozwiązaniem będzie kredyt konsolidacyjny lub pożyczka konsolidacyjna. Chodzi tu o zaciągnięcie jednego większego kredytu / pożyczki, dzięki któremu spłacisz wszystkie swoje długi, dalej płacąc tylko jedna ratę. Zazwyczaj niższą na dłuższy okres spłaty.

      Najważniejsze instytucje pomagające spłacić długi, to przede wszystkim:

      Jak wyjść z chwilówek bez zdolności kredytowej

      Dlaczego tak wiele osób ma problem ze spłatą chwilówki? Jak wyjść z długów w chwilówkach?

      Decyzje kredytowe związane są przede wszystkim z możliwością regulowania zobowiązań – czyli ze zdolnością kredytową. W nowoczesnej gospodarce podaż kredytowa jest duża, a finansowanie potrzeb gospodarstw domowych uzależnione jest od możliwości korzystania przez nie z finansowych instrumentów, również tych krótkoterminowych.

      W przeciwieństwie do konsolidacji kredytów bankowych, konsolidacja pozabankowa nie wymaga tak dużej zdolności kredytowej, dobrego scoringu BIK oraz zabezpieczeń.

      Możesz zaciągnąć ją w firmie pozabankowej, spełniając oczywiście pewne wymagania. Jakie?

      • stały dochód na umowie powyżej 2500 zł netto
      • brak zaległości w spłatach kredytów bankowych
      • możliwe zaległości w chwilówkach

      Wypełnij krótki wniosek, aby sprawdzić, ile możesz dostać:

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

       Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

       Jak sprawdzić zadłużenie w chwilówkach

       Sprawdzenie swojego zadłużenia wbrew pozorom nie jest skomplikowane. W Polsce istnieje kilka baz dłużników, które należy przejrzeć, i w które wpisują chwilówki. (Forum Kredytowe Chwilówki)

       Aby sprawdzić zadłużenie w chwilówkach należy założyć i aktywować swoje konto na stronie internetowej BIKu, BIG-u KRD, a następnie zweryfikować tożsamość. Po przejściu procedur weryfikacyjnych, będzie można pobrać raport o sobie i sprawdzić, jakie zadłużenie zostało wpisane na listę dłużników.

       Następnie należy zweryfikować zadłużenie, a tam gdzie się da zaktualizować wpisy w BIK.

       Kto może pomoc w spłacie chwilówki?

       Pomoc w spłacie chwilówki możesz uzyskać od samych firm pożyczkowych poprzez rozłożenie jej na rat lub refinansowanie, ale również od banków oraz firm, które specjalizują się w konsolidacji chwilówek. Są to pośrednicy finansowi, firmy oddłużeniowe lub połączenie obu tych funkcji.

       Konsumpcyjny styl życia oraz rosnący dochód rozporządzalny (zwiększany również przez rządowe programy pomocy gospodarstwom domowym), prowadzi do zjawiska nadmiernego zadłużenia oraz pętli zadłużenia.

       Z roku na rok należności od gospodarstw domowych stale wzrastają, rośnie także udział kredytów na pokrycie potrzeb konsumpcyjnych.

       Mam 300 tys. długu – czy pozostaje tylko upadłość konsumencka?

       Historia jednego z naszych czytelników dotyczyła zadłużenia ponad 300 tys. zł. Jak poradzić sobie z takim obciążeniem również psychicznym?

       Na szczególną uwagę zasługują decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań (decyzje kredytowe), które determinują procent dochodu jaki może zostać wydatkowany na cele konsumpcyjne.

       Decyzje związane z zadłużeniem niejednokrotnie wpływają także na poziom oszczędności lub ich całkowity brak. A to prowadzi do pogarszania stanu psychicznego i fizycznego dłużnika.

       Należności gospodarstw domowych wobec monetarnych instytucji finansowych w roku 2016 zdecydowanie przewyższają należności w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Co świadczy jednoznacznie, że Polacy coraz częściej się zadłużają.

       Aby wyjść z zadłużenia należy stopniowo zmniejszać wydatki, równocześnie powiększając dochód rozporządzalny i zamykając najtrudniejsze do spłaty a zarazem najbardziej uzależniające finansowania.

       źródło: forum-kredytowe.org

       Pożyczki ratalne dla firm

       Pożyczki pozabankowe dla firm – Ranking dla przedsiębiorstw

       Szukasz szybkiego kredytu dla swojej jednoosobowej firmy bądź spółki? W Conectum Finanse oferujemy pożyczki dla firm pozabankowe, bez BIK, ZUS i US. Sprawdź naszą ofertę pożyczek online.

       Wstęp:

       W dzisiejszych czasach prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością ciągłego szukania źródeł finansowania. Pożyczki pozabankowe na raty dla firm, takie jak te oferowane przez Conectum Finanse, są jednym z wielu sposobów na zdobycie potrzebnych środków na rozwój przedsiębiorstwa. Czy jednak warto zdecydować się na taki kredyt? W tym artykule postaramy się przedstawić wady i zalety pożyczek pozabankowych na raty dla firm.

       Szybki kredyt dla firmy online – jak to działa?

       W Conectum Finanse oferujemy szybki kredyt dla firm online, który można otrzymać bez wychodzenia z domu. Wszystko odbywa się przez Internet, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wymagania są minimalne – wystarczy mieć firmę zarejestrowaną w Polsce oraz spełnić kryteria zdolności kredytowej. Po wypełnieniu wniosku, nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły pożyczki.

       Pożyczki dla firm pozabankowe – czy warto?

       Pożyczki pozabankowe na raty dla firm mogą być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego dostępu do finansowania. Oferują one wiele zalet, takich jak:

       • Szybka i łatwa procedura uzyskania pożyczki
       • Minimalne wymagania co do dokumentów
       • Brak weryfikacji w BIK, ZUS i US
       • Dostępność dla firm jednoosobowych

       Jednakże, pożyczki pozabankowe na raty dla firm mają również swoje wady, takie jak:

       • Wyższy koszt w porównaniu do tradycyjnych kredytów bankowych
       • Mniejsza dostępność wysokich kwot
       • Ryzyko niskiej jakości usług ze strony nieuczciwych pożyczkodawców

       Pożyczka dla firmy jednoosobowej – czy to dobry wybór?

       Pożyczka dla firmy jednoosobowej to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W Conectum Finanse oferujemy pożyczki dla firm jednoosobowych i spółek, online, które umożliwiają zdobycie potrzebnych środków na rozwój firmy. Nasza oferta pozwala na uzyskanie pożyczki nawet bez weryfikacji w BIK, ZUS i US, co stanowi duże ułatwienie dla wielu przedsiębiorców. Dzięki naszym pożyczkom, można szybko zdobyć potrzebne środki na inwestycje w firmie, rozwój produktów czy obsługę bieżących wydatków.

       Pożyczka dla firmy jednoosobowej bez BIK online

       W Conectum Finanse oferujemy pożyczki dla firm jednoosobowych bez BIK online, które umożliwiają uzyskanie finansowania nawet w przypadku negatywnej historii kredytowej. Nasza oferta pozwala na uzyskanie pożyczki bez weryfikacji w BIK, co oznacza, że nawet osoby z trudną sytuacją finansową mogą otrzymać pożyczkę.

       Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zdobyć potrzebne środki na rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.

       Kredyt dla firm bez BIK i KRD – na co zwrócić uwagę?

       Przed zdecydowaniem się na pożyczkę dla firmy bez BIK i KRD warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i potrzeby przedsiębiorstwa. Warto również porównać oferty różnych pożyczkodawców i wybrać tę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom firmy.

       Należy pamiętać, że pożyczki dla firm bez BIK i KRD są droższe od tradycyjnych kredytów bankowych, dlatego warto dokładnie przeanalizować koszty związane z pożyczką.

       Pożyczka dla firmy jednoosobowej z funduszu bez BIK, ZUS i US

       Pożyczka dla firmy jednoosobowej z funduszu bez BIK, ZUS i US to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do finansowania.

       W Conectum Finanse oferujemy pożyczki dla firm pozabankowe, które umożliwiają zdobycie potrzebnych środków nawet bez weryfikacji w BIK, ZUS i US. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą szybko uzyskać finansowanie na rozwój swojego biznesu.

       Pożyczki dla firm jednoosobowych online – korzyści i wady

       Pożyczki dla firm jednoosobowych online to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorców. Oferują one szybki dostęp do finansowania, minimalne wymagania co do dokumentów oraz brak konieczności wizyt w banku czy długotrwałych procedur.

       Jednakże, przed zdecydowaniem się na pożyczkę warto dokładnie przeanalizować ofertę i porównać ją z innymi dostępnymi opcjami finansowania. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne koszty związane z pożyczką oraz na to, czy przedsiębiorstwo będzie w stanie terminowo spłacać zobowiązania.

       Wonga - pożyczki pozabankowe

       MikroRatka pożyczka pozabankowa
       Fanko
       Provident pożyczka samoobsługowa
       Aasa
       SuperGrosz - pożyczka pozabankowa na raty
       Pytania i odpowiedzi:
       Czy można otrzymać pożyczkę dla firmy jednoosobowej bez BIK?

       Tak, w Conectum Finanse oferujemy pożyczki dla firm jednoosobowych bez weryfikacji w BIK.

       Czy pożyczki dla firm pozabankowe są bezpieczne?

       Tak, pożyczki dla firm pozabankowe są bezpieczne, pod warunkiem wyboru rzetelnego pożyczkodawcy.

       Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki dla firmy jednoosobowej online?

       W Conectum Finanse minimalne wymagania co do dokumentów, co oznacza, że dla uzyskania pożyczki nie trzeba dostarczać dużej ilości dokumentów.

       Podsumowanie i wniosek pożyczkowy:

       W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy często potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do finansowania, aby rozwijać swoje firmy i zwiększać ich konkurencyjność. Pożyczki pozabankowe na raty dla firm są doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego dostępu do finansowania bez konieczności wizyt w banku i długotrwałych procedur.

       W Conectum Finanse oferujemy pożyczki dla firm jednoosobowych online, które umożliwiają uzyskanie potrzebnych środków na rozwój firmy nawet bez weryfikacji w BIK, ZUS i US. Nasza oferta pozwala na szybkie i łatwe zdobycie pożyczki, co stanowi dużą pomoc dla wielu przedsiębiorców.

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

        Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

        Kredyty dla firm - gdzie uzyskać?

        Kredyty dla firm – bankowe i pozabankowe

        Potrzebujesz finansowania dla swojej firmy? Oferujemy najlepsze kredyty dla firm w Polsce. Skorzystaj z naszej oferty i otrzymaj środki już dziś. Sprawdź!

        Potrzeba finansowania dla firmy to niejednokrotnie codzienność dla przedsiębiorców w Polsce. Dlatego warto wiedzieć, jakie opcje są dostępne na rynku i jakie kredyty dla firm warto rozważyć. W tym artykule przedstawimy najlepsze oferty kredytowe dla firm, w tym kredyty dla firm na dowolny cel, kredyty dla firm na start, kredyty prywatne dla firm oraz pozabankowe kredyty dla firm.

        Kredyty dla firm – najlepsza oferta na rynku

        Wybór najlepszej oferty kredytowej dla firmy zależy od wielu czynników, takich jak kwota kredytu, okres spłaty, oprocentowanie oraz koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Dlatego warto skorzystać z kalkulatora kredytowego, który pozwoli na porównanie ofert i wybór najlepszej opcji.

        Kredyt dla firm na dowolny cel

        Kredyt dla firm na dowolny cel to opcja, która pozwala na finansowanie różnego rodzaju potrzeb biznesowych, takich jak zakup sprzętu, zwiększenie zapasów czy inwestycje w rozwój firmy. Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne, a okres spłaty dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

        Kredyt dla firm na start

        Kredyt dla firm na start to opcja skierowana do nowych przedsiębiorców, którzy potrzebują finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Takie kredyty mogą być zabezpieczone lub bez zabezpieczenia, a ich koszty zależą od zdolności kredytowej i historii kredytowej klienta.

        Pożyczka dla firmy jednoosobowej

        Pożyczka dla firmy jednoosobowej to opcja, która pozwala na uzyskanie finansowania przez jednoosobowych przedsiębiorców. Takie pożyczki mogą być zabezpieczone lub bez zabezpieczenia, a ich kwota i koszty zależą od zdolności kredytowej i historii kredytowej klienta.

        Prywatny kredyt dla firm kalkulator

        Prywatny kredyt dla firm to opcja, która pozwala na uzyskanie finansowania od prywatnych inwestorów. Aby wybrać najlepszą ofertę, warto skorzystać z kalkulatora kredytowego, który pozwoli na porównanie kosztów i warunków różnych ofert.

        >> Przejdź do kalkulatora rat.

        Szybki kredyt dla firm online

        Szybki kredyt dla firm online to opcja, która pozwala na uzyskanie finansowania w krótkim czasie, za pośrednictwem Internetu. Takie kredyty mogą być zabezpieczone lub bez zabezpieczeń a ich koszty zależą od okresu spłaty oraz zdolności kredytowej i historii kredytowej klienta.

        Pozabankowy kredyt dla firm

        Pozabankowy kredyt dla firm to opcja skierowana do przedsiębiorców, którzy nie mogą otrzymać tradycyjnego kredytu w banku z powodu braku zdolności kredytowej lub negatywnej historii kredytowej. Takie kredyty są udzielane przez instytucje pozabankowe, a ich koszty są zwykle wyższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów bankowych.

        Tabela kalkulacji rat kredytowych:

        Wysokość kredytuOkres spłatyOprocentowanieMiesięczna rataCałkowite koszty kredytu
        50 000 zł24 miesiące5%2 227 zł53 448 zł
        100 000 zł36 miesięcy6%3 042 zł109 512 zł
        200 000 zł48 miesięcy7%4 853 zł233 184 zł
        NiIniejsza tabela ma charakter informacyjny, ostateczna oferta może różnić się od powyższych danych w związku z różną sytuacją wnioskującej firmy.

        Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty kredytowej dla firm

        • kredyt dla firmy w krótkim czasie
        • podczas pierwszej rozmowy poznajesz wszelkie koszty pożyczki/kredytu
        • otrzymujesz dopasowaną kalkulację

        Jak otrzymać kredyt dla firmy w krótkim czasie

        Czasem zdarza się, że firma potrzebuje pilnie środków finansowych, aby sprostać bieżącym wyzwaniom. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na oferty instytucji finansowych, które oferują szybki kredyt dla firm online. Wniosek o kredyt można złożyć w ciągu kilku minut, a pozytywna decyzja kredytowa może być wydana już w ciągu kilku godzin.

        Aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu w krótkim czasie, warto przygotować odpowiednie dokumenty i załączyć je do wniosku.

        Najlepsze opcje kredytowe dla firm – porównanie ofert

        Na rynku dostępnych jest wiele opcji kredytowych dla firm, dlatego warto dokładnie przeanalizować oferty różnych instytucji finansowych i porównać ich warunki. Najważniejsze elementy do porównania to m.in. oprocentowanie, okres spłaty, wymagane zabezpieczenia, koszty prowizji oraz opłaty dodatkowe.

        Dobre narzędzie do porównywania ofert kredytowych to kalkulator kredytowy, który umożliwia szybkie porównanie ofert i wybór najlepszej opcji.

        Tabela wymaganych dokumentów:

        DokumentWymagane przezOpis
        KRSBank, pożyczkodawcaPotwierdzenie rejestracji firmy
        PIT lub ZUSBank, pożyczkodawcaPotwierdzenie przepływu środków na konto firmy
        Umowa najmu lub własnośćBank, pożyczkodawcaPotwierdzenie posiadania nieruchomości lub umowy najmu
        Bilans lub deklaracja PIT-5Bank, pożyczkodawcaPotwierdzenie zdolności kredytowej firmy

        Kredyty dla firm – kalkulator rat i oprocentowania

        Oprocentowanie kredytu dla firmy to jeden z najważniejszych czynników, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze oferty kredytowej. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne i zależy od wielu czynników, takich jak okres spłaty, kwota kredytu oraz ryzyko kredytowe.

        Wybór najlepszej oferty kredytowej dla firmy to niezwykle ważna decyzja, która może mieć duży wpływ na rozwój biznesu. Dlatego warto dokładnie przemyśleć swoje potrzeby finansowe oraz porównać oferty różnych instytucji finansowych. Warto również skorzystać z kalkulatora kredytowego, który pozwoli na szybkie porównanie ofert i wybór najlepszej opcji.

        Kalkulator kredytowy to narzędzie, które pozwala na szybkie obliczenie wysokości raty kredytowej oraz całkowitych kosztów kredytu.

        Dzięki kalkulatorowi można dokładnie poznać ofertę kredytową, zanim zdecydujemy się na jej zaciągnięcie. Wprowadzając do kalkulatora wysokość kredytu, okres spłaty oraz oprocentowanie, otrzymujemy informację o wysokości miesięcznej raty oraz całkowitych kosztach kredytu.

        Dzięki temu łatwiej dokonać porównania ofert różnych instytucji finansowych i wybrać najlepszą opcję dla swojej firmy.

        Wypełnij wniosek:

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

         Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Na Państwa wyraźną zgodę do zaufanych Partnerów kredytowych. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

         Kontakt: Oddłużanie osób i firm Conectum

         Co zrobić z zadłużeniem, gdy upada mały biznes? Pytanie #2

         Co zrobić z zadłużeniem, gdy upada mały biznes? Pytanie #2

         Pytanie Czytelnika # 2 [grudzień 2019]

         Witam, mam za sobą nieudany biznes – wciąż jestem winien bankom, i nawet firmom pożyczkowym należności w ramach kredytu firmowego oraz pożyczek pozabankowych i chwilówek, dodatkowo dwie płatności podatków kwartalnych.

         Niedawno moja mała firma znalazła się w sytuacji krytycznej w wyniku niewypłacalności głównego kontrahenta i obecnie pracuję nad zlikwidowaniem wszystkich moich aktywów. Prowadziłem firmę transportowo-budowlaną od 3 lat.

         Zalegam z płatnościami za podatki od zysków, których prawdopodobniej nigdy nie osiągnę. Mam wystarczającą ilość gotówki, aby zapłacić kilka rat pożyczek i kredytów oraz części podatków. Mogę technicznie pozwolić sobie na pożyczkę od rodziny i znajomych, ale wymagałoby to w dalszej perspektywie spłaty również tych zadłużeń, co pociągnęłoby za sobą moją niewypłacalność.

         Zastanawiam się, czy jest coś, co mogę zrobić, na przykład skontaktować się z urzędem skarbowym, bankiem, i firmami pożyczkowymi i wyjaśnić moją sytuację. Pomyślałem, że najpierw zapytam, dziękuję za pomoc. Jaką poradę lub pomoc możecie Państwo zaoferować?

         Jacek, Warszawa


         Odpowiedź Conectum.

         Panie Jacku, dziękujemy za pytanie od Pana. Prowadząc działalność gospodarczą należy dokonać pewnych szacunków kwartalnych w ramach podatku dochodowego oraz rozliczeń miesięcznych VAT.
         Niestety, jeśli Pana zysk będzie niższy niż oczekiwano, tak jak w tym przypadku należy liczyć się z możliwością zawieszenia lub nawet zamknięcia działalności gospodarczej w momencie, gdy długi jeszcze się nie nawarstwiły.

         Kwartalny system podatkowy.

         System podatkowy w Polsce, w przypadku podatku dochodowego płaconego kwartalnie, oznacza, że ​​może Pan płacić podatek dochodowy, gdy zarabia się lub uzyskuje dochód w ciągu roku. Można to zrobić poprzez zaliczkowe płatności podatkowe. Jeśli nie wpłaci się wystarczającej kwoty podatku przez kwartał, wyrównuje się podatek za cały rok do 30 kwietnia następnego roku. Ogólnie rzecz biorąc, podatnicy powinni szacować podatki w czterech ratach. Jeśli jednak w ciągu roku otrzymujesz nierównomiernie dochody, możesz mieć możliwość różnicowania kwot płatności w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka utraty płynności finansowej działalności gospodarczej. Ciekawy sposób księgowania podatków można znaleźć tutaj: Orzeczenie sądu VAT i podatek dochodowy.

         Na czym to polega? Nadpłatę z podatku VAT może Pan przeznaczyć na poczet przyszłych zobowiązań a nawet spłatę zaległego podatku dochodowego. 
         Z kolei jak stanowi z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. [Wniosek o przeksięgowanie dostępny tutaj].

         Kredyty bankowe oraz pożyczki pozabankowe zawierają w kwocie brutto (do spłaty) odsetki, prowizję i często ubezpieczenie. Przy wcześniejszej spłacie takich pożyczek część tej kwoty trafia do Pana. Tak przynajmniej brzmi oficjalna linia orzecznictwa w Polsce. Jeśli nie dokonał Pan wymaganej zapłaty raty kredytu gotówkowego, pożyczki, lub podatku z powodu wypadku, katastrofy lub innych niecodziennych okoliczności, a zaległość była spowodowana uzasadnioną przyczyną, a nie świadomym zaniedbaniem powinno udać się takie zobowiązania spłacać ratalnie za zgodą wierzycieli (tzw. ugoda). Co do kredytów i pożyczek, często najlepszym rozwiązaniem w przypadku możliwości wzięcia pożyczki u rodziny i znajomych jest po prostu skorzystanie z takiej pożyczki. 

         Ciekawym zabiegiem prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest tzw. upadłość przedsiębiorstw. Oczywiście należy uprzednio ją ogłosić zanim ogłasza się upadłość konsumenta! Szczegóły: Upadłość przedsiębiorcy.

         Warto zatem rozmawiać z wierzycielami, a gdyby miał Pan z tym problemy, nie wiedział jak się za to zabrać lub po prostu chciałby Pan zlecić oddłużanie profesjonalnej firmie zachęcamy do kontaktu 😉

         Oddłużanie osób i firm Conectum


         #Podatki #VAT #Oddłużanie #Firma
         Masz pytania? Napisz do nas: admin@conectumfinanse.pl

         Eksperyment Split Payment

         Eksperyment split payment, czyli kolejna ustawa „jakoś to będzie”?

         Od  1. lipca 2018 r. weszła nowa ustawa o płatnościach split payment.

         Ustawa o podzielonej płatności podatku VAT przewiduje, że firma, która kupuje jakiś towar lub usługę może zapłacić za niego dwoma przelewami: jednym na konto sprzedawcy (na które trafia należność netto) i drugim na konto dodatkowe, na które trafia sam podatek VAT.

         Pieniądze z konta VAT, sprzedawca może spożytkować jedynie na pokrycie podatku VAT przy swoich własnych zakupach. Ustawa zakłada więc, że wszystkie należności w transakcjach pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi są realizowane przelewem – ignoruje fakt, że są one realizowane także przez karty kredytowe lub debetowe oraz gotówką.

         Przedsiębiorca pieniądze z konta VAT można też otrzymać przelewem na swoje główne konto bankowe ale musi o to poprosić urząd skarbowy. Jednak w myśl Art. 108b pkt 5 ustawy: „Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT: (…) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: (…) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane”. Zatem urząd skarbowy, powołując się na „uzasadnioną obawę”, może bez żadnego konkretnego powodu odmówić przekazania tych środków. Co więcej w ustawie nie podano w jakim terminie urząd ten powinien wydać taką decyzję. Zatem podatnik, który złoży wniosek o przekazanie środków może się w ogóle nie doczekać jakiejkolwiek odpowiedzi i własnych pieniędzy.

         Płatność podzielona a obrót gospodarczy.

         Podzielona płatność może wywołać spowolnienie w obrocie gospodarczym, a jej idea rozprzestrzeni się niezwykle szybko ze względu na to, iż spółki skarbu Państwa na pewno już ją wprowadziły, a ich kontrahenci siła rzeczy musza się dostosować. Na kontach VAT zostaną zamrożone miliardy złotych. Będą to pieniądze wyjęte z obiegu: ani nie należące do przedsiębiorców ani do państwa. Spowoduje to kłopoty firm z płynnością finansową. Skorzystają banki, bo zwiększy się zapotrzebowanie na kredyty obrotowe. Ustawa z założenia będzie dla banków korzystna – pomimo kosztów restrukturyzacji systemu bankowego i tworzenia kont dla przedsiębiorców.

         Czytaj również: Dlaczego lansuje się banksterkę w Polsce?

         Wiele firm poniesie wielkie koszty na modyfikację księgowości, systemy rozliczeń z kontrahentami, szkolenia personelu, modyfikację systemów firmowych,  i może przez to zbankrutować. Split payment omija firmy prowadzących sprzedaż detaliczną, w tym sieci handlowe – bo tej sprzedaży nie dotyczy. Duże firmy, dla których dostawcami są często firmy małe i średnie zyskają dodatkowy argument negocjacyjny. Znacznie wzrośnie liczba rozstrzyganych w sądach sporów pomiędzy przedsiębiorcami a urzędami i przedsiębiorcami między sobą. Wprowadzenie splitu jeszcze bardziej pogłębi skomplikowanie polskiego systemu podatkowego, zamiast go uprościć.

         Autorzy ustawy zastrzegają, że jej stosowanie jest zupełnie dobrowolne. Pomimo braku wyraźnego zapisu w ustawie. To kupujący decyduje na jakie konta przelewa środki za zakup, czy na jedno, czy na dwa. Mamy więc tu sytuację, gdy kondycja finansowa sprzedawcy zależy od decyzji kupującego. Firma płacąca splitem nic nie traci a zyskuje „ochronę” przed solidarną odpowiedzialnością. Sprzedający natomiast  traci płynność finansową oraz niezależność od nabywcy a nie ma żadnych korzyści. Już czekamy na motywatory urzędów skarbowych, polegające na odpowiednich kontrolach. Ot,  i tu dobrowolność się skończy.

         Do kogo należą pieniądze z konta VAT? Konflikt przedsiębiorca – państwo.

         Fałszem jest twierdzenie, że pieniądze na koncie VAT należą do przedsiębiorcy, gdyby należały, to mógłby nimi swobodnie dysponować. Split powoduje brak możliwości swobodnego obrotu własnymi środkami. Prawnych wątpliwości jest znacznie więcej. Przedsiębiorca staje się wywłaszczony ze swojego majątku, który mu się prawnie powinien należeć. Niestety zła ustawa jak już pisaliśmy będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Jeśli jakaś firma otrzyma zapłatę splitem, to najefektyczwniejszym zarządzaniem własnymi środkami będzie, aby też splitem płacić i w ten sposób ze swojego konta VAT uzyskać choć część pieniędzy.

         Split payment a dyrektywy unijne.

         Płatność podzielona jest sprzeczna z wieloma przepisami Dyrektywy VAT. Art. 179 mówi, że państwu należy się jedynie różnica pomiędzy VATem należnym a naliczonym a nie cały należny VAT. Polska jako członek UE, nie zwróciła się do Komisji Europejskiej z prośbą o pozwolenie na odstępstwo od unijnych przepisów. Na wprowadzeniu podzielonej płatności VAT skorzystają doradcy podatkowi, gdyż rozwiązanie to dramatycznie komplikuje system podatkowy. Podejrzanym może wydawać się, że główni autorzy splitu, Paweł Gruza i Wojciech Śliż przed objęciem swoich stanowisk w Ministerstwie Finansów pracowali przez wiele lat właśnie w takich firmach.
         Dokument UE – split payment [eng]

         Podsumowanie.

         „Split spowoduje, że Polska, duży, 38. milionowy kraj w środku Europy, będzie poddany bezprecedensowemu eksperymentowi. Paweł Gruza: „trzeba sobie precyzyjnie powiedzieć, że faktycznie, jest to w pewien sposób eksperyment”. W Polsce jest stosowana wobec przedsiębiorców zasada „odpowiedzialności solidarnej”, która przewiduje (bez dowodu) odpowiedzialność za cudze winy. Podzielona płatność VAT ma chronić przedsiębiorców przed taką odpowiedzialnością. Można to przyrównać do „leczenia” cholery dżumą. Trudno się z tym zgodzić, bo przecież jest możliwa do pomyślenia, a nawet wskazana, reforma upraszczająca podatki”.

         Tymczasem nowa opłata dla zmotoryzowanych również firm. 

         Opłata jakościowa.  

         https://twitter.com/Conectum_PL/status/1014098927593971712

         ****

         Źródła:
         http://www.estymator.com.pl/
         www.conectumfinanse.pl
         Ministerstwo Finansów o Split Payment

          

          

         error

         Szukasz pomocy w oddłużaniu? Kliknij w ikonę i wypełnij formularz:

         ◦Conectum Finanse - Oddłużanie, Kredyty, Pomoc oddłużeniowa
         ◦Ocena: 4.8/5 z 13446 Opinii naszych Klientów w sprawie oddłużania