Anty ACTA 2 Copyright in the digital single market

Reforma praw autorskich w Unii Europejskiej

Ważne głosowanie w Parlamencie Europejskim 20. czerwca 2018 r., czyli ACTA 2.


To już dzisiaj 20/06/2018 (podczas rozgrywania Mundialu) głosowanie w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą o prawach autorskich i jednolitym rynku cyfrowym.
Aktywiści alarmują, że jeśli przepisy wejdą w takiej formie, w jakiej są dziś, to mogą „zniszczyć internet jaki znamy”.

Anty ACTA 2 Copyright in the digital single market

*************************
W założeniu Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, dyrektywa dotycząca prawa autorskiego i jednolitego rynku cyfrowego [link] ma chronić twórców oraz treści cyfrowe, dać im większe prawa oraz przeciwdziałać plagiatom i kradzieży ich oryginalnych materiałów. Za co oczywiście zapłacą użytkownicy internetu oraz same portale.

Dyrektywie w obecnej formie sprzeciwiają się liczne organizacje pozarządowe, aktywiści, europarlamentarzyści, a nawet sami wydawcy, którzy mogliby potencjalnie zarobić na zmianach. Alarmują, że może to być śmierć wolnego internetu.

*************************
A może chodzi głównie o to, aby społeczeństwo nie dzieliło się na portalach społecznościowych informacjami.

O ACTA 2 – podsumowanie w kilku słowach.

1. Propozycja reformy praw autorskich w UE została przedłożona przez Günthera Oettingera krótko przed odejściem ze stanowiska „Komisarza ds.
Cyfryzacji”.
2. Propozycje mają na celu ograniczenie naszej zdolności i możliwości do aktywnego uczestnictwa w sieci Internet. W ramach ustawy planuje się
wykorzystanie modeli biznesowych konglomeratów medialnych. Miałyby powstać tzw. „maszyny cenzurujące” dla platform internetowych, „podatek od linków” dla treści znalezionych w Internecie, dodatkowo zawężenie możliwości udostępniania tekstów, mediów i danych, ograniczając sposobność, w jaki moglibyśmy udostępniać linki, przesyłać multimedia i pracować z danymi.
3. Rządy państw członkowskich UE zatwierdziły plany (sugerując pewne zmiany) w Radzie Europejskiej. Tylko Parlament może te plany teraz
powstrzymać. W komisji prawnej poseł do PE Axel Voss (EPP) ma za zadanie znalezienie kompromisów, które mają poparcie większości. Nie
przejmując się roczną debatą na temat wad ustawy, próbuje wzmocnić filtrowanie przesyłanych treści i wprowadzić „podatek od linków” .
4. Następnie, po wielu opóźnieniach, Komisja Prawna zagłosuje 20 czerwca 2018 r . Rezultat musi następnie zostać zatwierdzony przez cały
Parlament w głosowaniu plenarnym. Obywatele mają bardzo małą szansę wpłynąć na ostatni krok w celu osiągnięcia kompromisu między instytucjami.

O jakie głosowania chodzi?

Artykuł 11: Dodatkowe prawa autorskie do witryn z wiadomościami. Czyli, czy korzystanie z treści dziennikarskich w Internecie, nawet przy opisie
linku, wymaga licencji wydawcy?

Artykuł 13: Maszyny cenzurujące, anty-plagiatujące. Czyli, czy platformy internetowe, na których użytkownicy mogą udostępniać treści, będą
zmuszane monitorować zachowanie użytkowników, aby wykrywać i zapobiegać naruszeniom praw autorskich?

Artykuł 3: Wyjątki dotyczące wyszukiwania tekstów i danych. Czyli, czy nowe unijne zezwolenie na prowadzenie badań wykorzystujących wydobywanie danych ograniczone wyłącznie do instytucji badawczych?

Potencjalne dodatkowe możliwości głosowania: generowana przez użytkownika treść na podstawie już istniejących utworów lub zdjęć. Czyli, czy dzisiejsza twórcza kultura internetowa zostanie zdelegalizowana, likwidacja remiksów i memów?

Procedowanie: [szczegóły]

Podsumowanie i nieodwracalne skutki głosowania.

Dyrektywa w sprawie praw autorskich spowoduje nieodwracalne szkody dla naszych podstawowych praw i wolności, naszej gospodarki i konkurencyjności, naszej edukacji i badań, naszej innowacyjności i kreatywności oraz naszej kultury.
– Ponad 80 sygnatariuszy reprezentujących organizacje praw człowieka i praw cyfrowych, organizacje działające na rzecz wolności mediów, wydawców, dziennikarzy, bibliotek, instytucji naukowych i badawczych, instytucji edukacyjnych, w tym uniwersytetów, przedstawicieli twórców, konsumentów, twórców oprogramowania, start-upów, firm technologicznych i dostawców usług internetowych, niezależni eksperci prawni, ekonomiczni i społeczni z wiodących centrów badawczych w Europie wypowiedziało się na temat ustawy.
Według nich nie spełnia ona wyznaczonych celów służąc jedynie interesowi korporacji, nie będzie służyć natomiast interesowi publicznemu.

Obawiamy się, że przepisy te spowodują uciążliwe i szkodliwe ograniczenia dostępu do badań naukowych i danych, a także podstawowych praw do wolności informacji, dodatkowo stanowią poważne zagrożenie dla świadomego i wyedukowanego społeczeństwa.

– To prawo doprowadzi do nadmiernego filtrowania i usuwania treści oraz ogranicza swobodę przekazywania informacji z jednej strony, a także swobodę uzyskiwania informacji z drugiej.

– Reforma może uniemożliwić rozwój nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji, kreatywności, handlu, mediów i opieki zdrowotnej oraz wiele więcej szkód dla społeczeństwa Unii Europejskiej.

Porządek głosowania[link]:

20 czerwca 2018 r – Komisja Prawna PE – Głosowanie w sprawie sprawozdania (stanowisko Parlamentu)

2-5 lipca lub 10-13 września 2018 r – Posiedzenie Parlamentu Europejskiego – Negocjacje trójstronne

następnie – Rozmowy trójstronne – Negocjacje między Parlamentem a Radą za zamkniętymi drzwiami

potem – Posiedzenie Parlamentu Europejskiego – Ostateczne głosowanie w celu zatwierdzenia wyniku negocjacji

Conectum przeciw ograniczaniu wolności w Internecie!

Jeśli jesteś za wolnością w Internecie – interweniuj i udostępniaj!

 

[Aktualizacja] Art. 13 cenzurujący Internet został przegłosowany 15:10 głosami komisji JURI, a art. 11 czyli podatek od linków 13:12.


#PrawaAutorskie #UE #ACTA2 #Wolność #Conectum